Schenkingen

Schenkingen

Regelmatig ontvangen wij schenkingen. Allen danken wij hartelijk voor hun schenking aan de Historische Kring Laren!

Schenkingen 4e kwartaal 2021

02/10: Mw. H. Meulenkamp schonk ons 1 blad Gemeentenieuws 1992, 1 blad Laer Bode 1990 en een programma van Progressief …

Schenkingen 3e kwartaal 2021

03/07 Mw. Joke de Groot schonk ons namens haar overleden man Bart de Groot een paar boeken en foto’s.28/07 Van …

Schenkingen 2e kwartaal 2021

07/04 Mw. José Siebers-Faber schonk ons een ansichtkaart van de Singer Memorial Foundation.  21/04 Van mw. Halsema kregen we een adresboek …

Schenkingen 1e kwartaal 2021

13/01 Dhr. J. Smit te Laren schonk ons het archief van de Coöperatieve R.K. Begrafenisvereniging ‘St. Barbara’ te Laren.14/01 Van …

Schenkingen 3e kwartaal 2020

9/7: Van Mw. Adriëne van Vreden kregen we een grote stapel boeken van wijlen haar vader A. van Kessel. 16/7: Van …

Oplossing houten schildjes

In Kwartaalbericht 153 las ik een berichtje over houten schildjes. Als ik de namen voorzichtig ontcijfer lees ik R.(E.M.) v.d. …

Schenkingen 2e kwartaal 2020

1/5: Van Mw. Nelleke Majoor kregen we bodemvondsten en een bronzen bel zonder klepel. 13/5: Via de mail kregen we van …

Schenking met een vraag

Meestal weten we wat we met een schenking kunnen doen en hoe we dat moeten archiveren. Maar nu hebben we …

Schenkingen 1e kwartaal 2020

11/1: Van Mw. Vos kregen we briefkaarten van de St. Jansbasiliek; distributiebonnen 1941, oorlogsvoorstellingen; boek “Kun je nog zingen, zing …

Schenkingen 4e kwartaal 2019

5/10: Mw. Antoinetty v.d.Brink schonk ons het boek “Het bouwen van landhuizen” van architect Jan Rebel. 5/10: Dhr. J. de Leeuw bracht een …

Schenkingen 3e kwartaal 2019

4/7: Van mevr. M. v.d. Schaal te Eemnes kregen we 1 videoband van het Gooi in het Polygoonjournaal – 1924 – …

Schenkingen 2e kwartaal 2019

10/4: Uit de nalatenschap van het echtpaar Bussbach kregen wij 11 boeken met betrekking op Laren. 20/4: Van dhr. Bakker te …

Schenkingen 1e kwartaal 2019

12/1: Van mw. N.N. kregen we 1 DVD Laren in beeld, 1 jubileumboekje 10 jaar Wandelvierdaagse Laren, 1 boekje “Kent u …

Schenkingen 4e kwartaal 2018

3/10: Van mevr. Kelderman-van Leeuwen te Loosdrecht kregen we een hele stapel boeken. Van alle boeken 1 exemplaar. • Laren in …

Schenkingen 3e Kwartaal 2018

7/7: Dhr. Koeman uit Ursem schonk ons een schilderij “Gezicht bij Blaricum bij de Eemnesserweg” van de schilder Kranenburg.  12/7: Van mevr. Langeveld …

Schenkingen 2e Kwartaal 2018

11/4: Dhr. J. Kroon uit Hilversum schonk ons 17 ansichtkaarten van oud Laren en van mevr. Verver kregen we 2 prentkaarten. 14/4: Paula Majoor …

Schenkingen 1e kwartaal 2018

3/1: Mevr. T. Nijssen schonk ons een ingelijste tekening van Toon de Jong + een biografie van Toon de Jong. 27/1: Els Veldman-Rozendaal …

Schenkingen 4e kwartaal 2017

7/10: Van de heer J. Onrust kregen we een compleet brandweerpak. 11/10: Van S. Cramer te Eemnes kregen we 2 blauwe borden. 1 …

Schenkingen 3e Kwartaal 2017

15/7: van mevrouw R. Winkelaar kregen we een koektrommel waarop foto’s van Laren. 15/7: via een anonieme schenking ontvingen we een ingelijste herinnering …

Schenkingen 2e kwartaal 2017

11/3: van Harry Ligter: boekje kindertoneel.11/3: van Ton Vos: tegeltje 5 jaar Warrekam en glazen beker 60 jaar LVV.18/3: van …

Schenkingen 1e Kwartaal 2017

Schenkingen t/m februari 7/1: van Remco Wessels: diverse folders sociëteit Boerenhofstede en Stichting Goede Herderkapel. 18/1: …

Schenkingen 4e kwartaal 2016

17/12: van Rien Christenhuis: een wand­applique kaarsenhouder uit de Goede Herderkerk zoals er bij elke statie van de kruisweg een …

Schenkingen 3e kwartaal 2016

16/7: van J.W.R. Van Dijk: schilderij Larense schone. 16/7: van Diana Bakker uit Veenendaal (kleindochter van de vroegere directeur ULO Heideveld): …

Larense sieraden

Onlangs heeft de Historische Kring Laren een prachtige schenking mogen ontvangen! Marijke de Vrankrijker, dochter van Ad de Vrankrijker – …

Schenkingen 1e kwartaal 2015

14/1 Bep De Boer: een ordner met suikerzakjes van ’t Gooi en Eemland 17/1 Bart de Groot: één Hekel Tas met …

Schenkingen 3e & 4e kwartaal 2014

23/8 T.N.J. Bon uit Bunschoten: 50 gasmunten ‘Gemeente Laren’ 27/9 van Historische Kring Blaricum: boekje Bijbelse geschiedenis door R. Businger – Katholieke …

Schenkingen 2e kwartaal 2014

April: Bep De Boer bracht plattegronden en kaarten met de grens van Laren, ordners over de familie Vos; een stamboom …

Schenkingen 3e kwartaal 2013

5/8 Via Reinier Hilhorst ontvingen wij van mevr. Otker-van den Heuvel een schilderij voorstellende Jetty Maloni, geschilderd door Jan Smit. 6/8 Ontvingen we …

Schenkingen 2e kwartaal 2013

11/5 Van Erik Kroon ontvingen wij diploma’s in lijst + diverse mappen met wetenswaardigheden in en om Laren. 15/5 Van Hennie Majoor-Koster en …

Schenkingen 1e kwartaal 2013

16/2 Van Ria Teeuwen-Carpentier en Ben Telleman ontvingen wij een draaiboek (3x) TV-programma RKK Eucharistieviering St. Jansbasiliek 10-02-2013. 16/2 Jan Blauwgeers bracht ons …

Schenkingen 4e kwartaal 2012

11/9 Van de heer Elias uit Amersfoort ontvingen wij 20 ingebonden delen ‘Tussen Vecht en Eem’ (1970-2010) en 21 ingebonden delen …

Schenkingen 3e kwartaal 2012

19/5 Van mevrouw T. de Groot ontvingen wij het boek ‘Wandelingen door Gooi- en Eemland en Omstreken’ 19/5 De heer H. Schipper schonk …

Schenkingen 2e kwartaal 2012

14/3 Van Mw. Verzi te Laren 38 ansichtkaarten ontvangen. 24/3 Van W. Willard het Resolutiën Boek van de dorpe Laeren in Goiland 29/3 Van …

Plaquette Laarderhoogt

Zaterdag 5 november 2011 schonken de heer en mevrouw H. Wouters uit Blaricum een witmarmeren plaquette aan de HKL.  Jos Joosen De …

Schenkingen 4e kwartaal 2011

14/9 Boeken: 14 Katholieke Illustraties van P. Vos. 17/9 Een doos glaswerk van Dhr en Mw De Mulder. 24/9 Van fam. Kempen een looprek, juk …

Schenkingen 3e kwartaal 2011

25/5 3 grote foto’s van de St. Jansprocessie van Jan Dijkman 4/6 Mw. L. Meijer – Steverink te Laren een stapel krantenknipsels, boekjes …

Schenkingen 1e en 2e kwartaal 2011

19/11 Van Dhr. Büngener kregen we familie stukken en gegevens van de Gemeente Laren. 19/11 Mevr. Raateland te Haarlem stuurde ons per post …

Schenkingen 2e kwartaal 2010

12/3 Van dhr. Verhoeven te Hilversum kregen we veel foto’s, bidprentjes, ansichtkaarten enz. van de familie Duurland. 19/3 Dhr. R. Christenhuis schonk …

Schenkingen 1e kwartaal 2010

24/10 Van mevr. Nijssen kregen we 2 dozen met boeken (dit had in het vorige kwartaal vermeld moeten worden). 5/12 Van mevr. I. …

Schenkingen 4e kwartaal 2009

18/9 Een oude kalender van rijwielhandel Vermeulen, kregen we van de heer J. Dijkman.18/9 Via de heer J. Dijkman ontvingen …

Schenkingen 3e kwartaal 2009

13/5 Mevr. Annet Hoes uit Hilversum deed bij ons een fotokaart in de brievenbus die zij in het Staatliche Museen …

Schenkingen 2e kwartaal 2009

14/2 Via mevr. M. Loeff kregen we een boek van de schrijver Gerard Koekkoek. 21/2 Mevrouw Van de Broek schonk ons …

Schenkingen 4e kwartaal 2008

• Van Mevrouw Van Latum-Stappers te Bussum ontvingen we via mevr. N. Krijnen de feestgids van de 1e plechtige H. …

Schenkingen 3e kwartaal 2008

Van mevr. De Rijk kregen we documentatie van de Vereniging beeldende kunstenaars uit de 2e wereldoorlog. 2 borden met kop …

Schenkingen 1e en 2e kwartaal 2008

Van mevr. Christenhuis-Calis kregen we 2 kerkboeken en een stapeltje bidprentjes (14) van overleden Laarders. De heer G. Jaspers schonk ons …

Schenkingen 2e kwartaal 2007

Een grote envelop vol knipsels en documentatie kregen we van mevr. A. Majoor. Van de heer W. Lanphen kregen we de …

Schenkingen 1e kwartaal 2007

Van de heer P. Majoor van de Larensche Kunsthandel kregen we drie ingelijste prenten en tekeningen.Een DVD vonden we in …

Schenkingen 4e kwartaal 2006

Vanuit Frankrijk kregen we een foto toegezonden van een schilderij van de Larense schilder J. Smit van de heer en …

Schenkingen 3e kwartaal 2006

We ontvingen weer vele schenkingen in het 3e kwartaal: verhuisdoos vol documentatie. Alle goede gevers heel veel dank. Redactie Van de …

Schenkingen 1e en 2e kwartaal 2006

In de eerste helft van dit jaar ontvingen we weer diverse schenkingen. Alle inzenders hartelijk dank. Redactie Kwartaal 1 In onze brievenbus vonden …

Schenkingen 4e kwartaal 2005

Bij zijn vertrek uit Laren heeft pater De Leeuw goed aan de Historische Kring gedacht. We kregen van hem dozen …

Schenkingen eerste kwartaal 2005

Drie winterfoto’s voor de Wintertentoonstelling van John Ruis te Laren.Een slofploeg van de heer P. Steenhof te Laren.Een CD met …

Schenkingen 4e kwartaal 2004

Van de volgende personen mochten we de volgende artikelen als schenking ontvangen: De directie van de Gooi- en Eembode – aanvulling …

Schenkingen 3e kwartaal 2004

Van mevr. Bierlaagh kregen we een pen met inscriptie “… op Laren An”. Van de heer Beerschoten kregen we 16 jaargangen …

Schenkingen 3e kwartaal 2003

De volgende schenkingen werden gedaan door: Mevr. C.M. Beek te Voorburg, 25 oude ansichtkaarten van Laren, een mapje oude foto’s van …

Schenkingen 2e kwartaal 2003

De volgende schenkingen werden gedaan door: Mw. Bierlaagh, een stapeltje oude krantenknipsels.Fam. Van der Schaal – 10 bidprentjes van overleden Laarders.Hr. …

Schenkingen 3e kwartaal 2002

Van mevrouw M. Bruijn het boek: “De man achter Sil”.Zonder afzender het boekje: “Laren in en na de reformatie”.Van Marcel …

Schenkingen 2e kwartaal 2002

Van de heer E. Wortel: een vaandel met wapen van Laren van de toenmalige meisjesdrumband St.Jan.Van mevrouw W. Willard uit …

Schenkingen 2e kwartaal 2002

Van de heer E. Wortel: een kast en dozen vol met waardevolle documenten over Laren, waaronder het archief van het …