Schenkingen 1e kwartaal 2020

Schenkingen 1e kwartaal 2020

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 152 [2020-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

11/1: Van Mw. Vos kregen we briefkaarten van de St. Jansbasiliek; distributiebonnen 1941, oorlogsvoorstellingen; boek “Kun je nog zingen, zing dan mee”; map Neerlands grootheid; extra bulletin van het ochtendnieuws en een kopie ordonanten van de schoolmeester Silvester te Laren.

18/1: Van dhr. Huub Slokker kregen we 5 enveloppen met zwart/wit foto’s met diverse onderwerpen.

25/1: Mw. Akkies-Richter te Laren schonk ons een brief van de Gemeente Laren uit 1961 betr. Woningwetwoningen.

29/1: Dhr. F. Bierlaagh te Laren doneerde ons een enorme stapel ansichtkaarten en foto’s, 3 plattegronden van Laren, 1 luchtfoto van Laren, een album met foto’s van de 1e steenlegging van de Boerenleenbank 1936, 1 VVV-gids van Laren 1929 en een stapel losse foto’s. 

29/1: Van dhr. Geert Prummel te Son en Breugel kregen we drie cassettebandjes met opnamen van het Larens Gemengd Koor o.l.v. Tony Jaanus-Rebel (1978 – 1984).

1/2: Mw. Ans v.d.Brink te Blaricum schonk ons diverse foto’s, knipsels van Jan Kramer, maandbladen, vaantjes, medailles, spelerskaarten en een vlag van Handbalver. Laren – H.V. Laren, gefuseerd met B.S.V. in 1994. Werd daarna S.D.S. ’99 – (Sterk Door Samenwerking).

1/2: Van mw. Bea Christenhuis-Calis kregen we bidprentjes + een foto met personen met de namen op de achterzijde van de foto.

1/2: Van dhr. K. van Hest kregen we een envelop vol met foto’s van onbekende personen.

5/2: Van de heren G. van Dienen en H. Bahnken kregen we de voorzittershamer en 2 vlaggen van de gefuseerde Woningbouwvereniging Laren met de Woningbouwvereniging Gooi- en Omstreken.

8/2: Van dhr. J. Vos ontvingen we 2 paspoorten van mevrouw Holtmann-de Haan (echtgenote van Dr. Holtmann) en een dankbetuiging van burgemeester Van de Ven.

8/2: Van mw. W. Horst-Wikkerman kregen we diverse foto’s en bidprentjes.

8/2: Een onbekende schenker deed 20 dia’s in onze brievenbus. 

15/2: Van mw. Nel Kleinboch-Kruize kregen we 2 foto’s van de Gooische school uit 1942.

15/2: Mw. Erica Drost-Küthe schonk ons 2 filmpjes van de bevrijding op de Herdersweg.

15/2: Van mw. Sien Majoor kregen we 9 ansichtkaarten.

17/2: Van mw. M. v.d.Schaal kregen we een oude kaart van het Gooi en twee reproducties van een schilderij van Corn. Springer voorstellend het stadhuis en markt van Naarden. Op de achterzijde van de reproductie staat een kaart van Goylandt door M. Walraven uit 1723. En we kregen ook nog van haar een mega grote foto van de St. Jansbasiliek.

20/2: Mw. M. de Wit schonk ons het boekje “Laren Toen & Nu”.

22/2: Dhr. M. le Coultre schonk ons 2 houten borden, één van de Prot. Ziekenzorg en één van de Ned. Muziekfederatie. Waren vroeger gevestigd aan de Torenlaan, nu dierenkliniek.

22/2: Van dhr. Lommel kregen we 2 boekjes over Laren en enige oude kranten, de Laarder Courant De Bel en de Gooische Post uit de jaren ’20 van vorige eeuw met artikelen over o.a. Cornelis Bakker en dr. Lommel.

29/2: Van mw. Agnes de Rijk kregen we een ingebonden Panorama uit 1914.

7/3: Van mw. Koster te Laren kregen we enkele ansichtkaarten van Laren.

7/3: Mw. Majoor te Laren schonk ons het boekje Atoom, geschreven door H. Groot te Laren en we kregen materiaal om te kopiëren.

7/3: Mw. Hilhorst bracht ons een grote doos vol documenten en o.a. medische artikelen uit de nalatenschap van mw. (zuster) Hilhorst.

Allen danken wij hartelijk voor hun schenking aan de Historische Kring Laren!