Kwartaalbericht 129

Kwartaalbericht 129

Nieuws van de redactie
Dit gehele nummer staat in het teken van de Broeders van Saint Louis, een belangrijk element in de geschiedenis van Laren. Het bestuur van de Historische Kring heeft dit als thema naar zich toegetrokken en uitvoerig voor u uitgewerkt. Dat doet ons – de redactie van dit Kwartaalbericht – deugd want nu kunnen wij ook genieten van het gedegen onderzoek en de diepgaande interviews. Ondertussen zitten we niet achterovergeleund duimen te draaien, maar kijken nu al uit naar uw reacties. Misschien heeft u ook ideeën voor een themanummer of wilt u ons uw verhaal vertellen. Want sámen bestuderen en etaleren wij de geschiedenis van Laren!
Gerda Meulenkamp


R.K. Jongens U.L.O.-school

In de Laarder Courant de Bel van 1 augustus 1947 lezen we: ‘De onlangs gestichte R.K. Jongens U.L.O.-school zal met September…

Sint Tarcisiuschool

De broeders van de congregatie van de Heilige Aloysius Gonzaga in Laren (1914-1966) kwamen naar Laren om onderwijs te gaan…

R.K. Larense Voetbal Vereniging

In de zomervakantie van 1918, het laatste oorlogsjaar, werd de kiem gelegd voor LVV. Han Richter, Clemens Campman, Theo, Jacques en…

Van alle tijden!

Het is april 2014. In de Lindenhoeve spreekt – in het kleine, nagebootste klaslokaaltje van de broederschool – Jan Majoor…


Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 129 [2014-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.