Kwartaalbericht 094

Kwartaalbericht 094

Het is fijn en inspirerend als de lezers van het kring blad ons bellen of e-mailen. Soms met positief, soms met negatief commentaar. Een enkele keer ook met een voorstel of een verzoek om een artikel te plaatsen. Wij zijn daar erg blij mee. Ook met uw kritische opmerkingen, want ook daar kunnen we ons voordeel mee doen. Wilt u vooral daar mee door gaan!

De foto op de omslag van dit kwartaalbericht is een schilderij gemaakt door Mary van der Schaal: Oude Drift.

We sluiten het jaar 2005 af met een korte terugblik. Enkele artikelen in de nummers 92 en 93 werden als langdradig ervaren. Daar heeft de redactie natuurlijk begrip voor. We proberen het te voorkomen, maar dat kan niet altijd. Wel hebben we besloten om bij het plaatsen van de stamboom van een Larense Erfgooiersfamilie, de stamboom beknopt te houden en vooral de nadruk te leggen op foto’s en anekdotes van de familie in kwestie. De afdeling genealogie is druk bezig om voor het archief alles uit te zoeken van de families die afstammen van de Erfgooiers. Wij zijn dan ook blij met hun inbreng en onderzoek. In 2006 komt het kwartaalblad uit in maart, juni, september en december. De redactie maakt van de gelegenheid gebruik om het bestuur, de vrijwilligers en andere medewerkers, ook van drukkerij van Wijland en de lezers van dit blad, te bedanken voor de prettige samenwerking en om allen fijne feestdagen en alvast een gezond en goed 2006 toe te wensen.

Oproep

Het bestuur van de Historische Kring Laren vraagt versterking voor haar team gastheren/ vrouwen om enkele keren per jaar, op zaterdagmiddag van 14.00 -16.00 uur, in het Historisch Centrum te Laren, bezoekers te ontvangen en eventueel inlichtingen te verstrekken. U wordt altijd bijgestaan door een bestuurslid. Omdat De Lindenhoeve ook een ontmoetingsplaats is voor vele mensen uit het Gooi en allerlei windstreken, maakt U gezellige kontakten en ontmoet U dikwijls oude bekenden. Kortom het is niet alleen werken maar ook plezier. Tevens vragen wij voor de tuin rondom De Lindenhoeve enige medewerkers, die geheel zelfstandig de tuin willen onderhouden. Dit houdt in: alle werkzaamheden. Die in de verschillende seizoenen voorkomen. Een klein eigen plekje om boerenkool te kweken is ook aanwezig. Voor aanmelding kunt U contact opnemen met een van de bestuursleden.  


De dubbele

U zult toch ook wel een landstreek, een stad of een dorp hebben, waarop U verliefd bent? Zo ben ik…

Mijn oude buurt: Brink e.o.

In het jaar 1931 toen de grote iepenbomen op De Brink werden gerooid vanwege de Iepenziekte ben ik geboren in…

Mijn nieuwe buurt: Smeekweg

Al 40 jaar woon ik inmiddels op de Smeekweg, vlakbij het toenmalige buurtcafé Heidezicht. De buurt is natuurlijk in de…

Tentoonstelling Rie Cramer

In 2005 bood Mevrouw Koeman te Ursem ons aan om haar verzameling boeken, platen, ansichtkaarten enzovoorts, bij ons tentoon te…

Groeten uit Laren

Laren 26 augustus 1912 Beste vrienden, Zoals je ziet zijn wij hier nog en zal het ons aangenaam zijn je…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 94 [2005-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.