Kwartaalbericht 159

Kwartaalbericht 159

Er zijn mensen die van veranderingen houden en er zijn mensen die er weinig tot niets van moeten hebben. Maar veranderingen gebeuren, als natuurverschijnsel en als menselijke ingreep. Een groter formaat voor het Kwartaalbericht, met een nieuwe layout, is zo’n ingreep. Afstappen van iets vertrouwds ‘het boekje’, is een grote stap, ook voor de lezers. Daar staat tegenover dat de letters klein waren, evenals de foto’s, waardoor die lang niet altijd tot hun recht kwamen. We kunnen de artikelen nu veel beter en mooier presenteren.
Onze vormgever, Hans Schaapherder, heeft aansluiting gezocht bij de bestaande layout, zodat het blad ook in de nieuwe opzet meteen herkenbaar is als ‘Kwartaalbericht HKL’. 
Veel leesplezier met dit in dubbel opzicht nieuwe nummer!


Schenkingen 4e kwartaal 2021

02/10: Mw. H. Meulenkamp schonk ons 1 blad Gemeentenieuws 1992, 1 blad Laer Bode 1990 en een programma van Progressief…

Collectie Streefoord schenkt abonnementen

Collectie Streefoord Kunsthandel Eemnes heeft een jaarabonnement aangeboden aan de Larense verzorgingstehuizen Theodotion en Johanneshove. Aanleiding was de promotie-actie op…

Expositie Corrie Pabst

In het Brinkhuis zijn nog t/m 19 februari 28 schilderijen en prenten van schilderes Corrie Pabst tentoongesteld. De meeste komen…

Carnaval

In het vorige Kwartaalbericht vroegen wij uw hulp over de foto die Nico Kuijer uit Baarn aanleverde. Al snel bleek…

Het gat van Hamdorff

Laren tussen nostalgie en ‘winkelkoorts’ – deel 2 Dit is deel 2 van het artikel over de verwikkelingen rond ‘het…

Veerweg

De Veerweg loopt vanaf de Sint Janstraat door de Laarder Eng naar de Vredelaan, bij het viaduct over de A1….

Kunst uit het dorp van Mauve

De broers Tjerk & Tjeerd Bottema

Schilders, illustrators, etsers, tekenaars en aquarellisten De twee jongste zonen uit het boerengezin van Johannes Bottema en Tjitske de Vries…

Laren 150 jaar schildersdorp (?)

We kennen vestingsteden en tuinsteden, slaapsteden, textielsteden, badplaatsen, riviersteden, en hanzesteden; evenals vissersdorpen en boerendorpen. Laren was van oudsher een…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 159 [2022-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen dit kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 9,50 per stuk in de Lindenhoeve en bij Bruna te koop, zolang de voorraad strekt.