Club De Tien: Artikelen omgezet in boek

Club De Tien: Artikelen omgezet in boek

We konden het in Kwartaalbericht 158 nog net vermelden in onze prijslijst van bij de Historische Kring Laren (HKL) te kopen boeken: voor € 18,95 is te koop het nieuwe boek Club De Tien van Peter C.L. van der Ploeg. De ondertitel is: Het vergeten succes van 35 Gooise schilders. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 159 [2022-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen dit kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 9,50 per stuk in de Lindenhoeve en bij Bruna te koop, zolang de voorraad strekt.

Tekst: Wim Keizer

‘Club De Tien’, actief in het Gooi van 1903 tot 1918, werd opgericht door de schilder August Le Gras, die een groot deel van zijn leven in Noord-Afrika doorbracht. In nummers 149 (2019-3) t/m 152 (2020-2) en 154 (2020-4) van ons Kwartaalbericht wijdde Peter van der Ploeg vijf speciale afleveringen aan August Le Gras. Al eerder deed hij dat met Club De Tien, in vier delen: nummers 140 (2017-2) t/m 143 (2018-1). Het boek is een bewerking en actualisering van deze artikelenreeks uit het Kwartaalbericht. 

Koenraads
In zijn inleiding legt Van der Ploeg uit waarom er sprake is van ‘vergeten succes’. In zijn boek ‘Laren en zijn schilders’ uit 1985 neemt grafisch ontwerper en schilder Jan. P. Koenraads niet veel meer op over Club De Tien dan in zijn boek uit 1969, ‘Gooise schilders’. “Hij realiseert zich dat er nog veel hiaten zijn en heeft getracht zijn verhaal te complementeren. Ten aanzien van Club De Tien is hij daarin niet geslaagd,” zo schijft Van der Ploeg. Hij stelt vast dat ook ‘een uitstekend en uitgebreid artikel’ van Joke van der Pol in het tijdschrift Tableau in november 1984 summiere informatie geeft over Club De Tien. Reden voor hem om zelf op zoek te gaan. Van der Ploeg: “Mijn onderzoek naar het verhaal van Club De Tien bewijst hoe belangrijk deze eerste Gooise schildersvereniging is geweest voor de vestiging van de Larense Kunsthandel van Nico van Harpen, de bekendheid van de Gooise schilders in Nederland vanaf 1910 en de opkomst van de beroemde tentoonstellingen in Hotel Hamdorff vanaf 1913. Ook de oprichting van de Vereniging van Beeldende Kunstenaars Laren Blaricum, die in 2021 100 jaar bestaat, is ondenkbaar zonder haar voorganger Club De Tien.”

Zeven hoofdstukken
In de periode 1903 t/m 1918 waren zo’n 35 leden aangesloten bij Club De Tien. Het boek, met veel fraaie afbeeldingen van schilderijen, bestaat uit de genoemde inleiding, zeven hoofstukken en drie bijlagen. De titels laten zien hoe het boek is opgebouwd: 1. Het ontstaan van een club met toekomst, 2. President Le Gras, 3. De succesformule van Club De Tien, 4. De Club De Tien piekt in 1910, 5. Dames worden lid, 6. De periode van de Eerste Wereldoorlog en 7. Na-apers en navolgers. De grondigheid van het boek blijkt uit bijlage I (de hele ledenlijst van Club De Tien in de periode 1903-1918, met aanduiding van de periode waarin elke afzonderlijke schilder lid was), en bijlage II (een overzicht van alle 34 expositieplaatsen verspreid door Nederland, met het aantal keren dat daar in welke jaren geëxposeerd is). Bijlage III is een recensie van David Schulman en August Le Gras in de Nieuwe Tilburgse Courant van 1906 over een tentoonstelling van Club De Tien aldaar.

Peter C.L. van der Ploeg, Club De Tien. Laren, Uitgeverij Van Wijland, 2021. ISBN 978-90-77285-57-2. € 18,95