Kwartaalbericht 117

Kwartaalbericht 117

Houthandel van Dijk

Het septembernummer, dat voor u ligt hebben we weer met veel plezier gemaakt. Ook nu bleek weer, dat mensen die we aanspraken voor een artikel, heel erg bereid zijn om mee te denken of mee te werken. Steeds meer wordt het kringblad, een blad voor allemaal samen. Langs deze weg willen we u hartelijk danken daarvoor.

namens de redactie Gerda Meulenkamp

Voorwoord

Als kind vond ik het reuze spannend om op de zolders bij mijn beide grootouders te komen. De geur, het…

Jan de Boer, Historische Kring Laren

In het zonnetje

In de naam van Jan De Boer willen wij alle vrijwilligers betrekken, die het kwartaalbericht al vele jaren bezorgen bij…

Mijn buurt, de Naarderstraat

Ik ben opgegroeid op Naarderstraat 32, waar mijn ouders een groentewinkel hadden. Nel Strating – de Graaf 28 mei 1945…

Effe tussedeur

Zo binne jullie ok naer dat jazzfestival eweest? Ik oop mar dat ‘k ‘t good eschreve et, want zukke dure…

Laren toen…

Vele honderden Laarders hadden zich op 4 mei 1950 rondom de Coeswaerde verzameld. De reden hiervoor was de dodenherdenking en…