Kwartaalbericht 088

Kwartaalbericht 088

Een overzicht van alle in Kwartaalbericht 088 [2004-2] gepubliceerde artikelen.

Voorwoord
Op zaterdag 22 mei kwamen zo’n honderd mensen bijeen om te praten over het kunst- en cultuurbeleid in Laren. De middag was een initiatief van een viertal raadsleden, te weten Leo Janssen, Carel van Hest, Jacqueline Timmerman en Maria Bakker. Doel van de middag was om er achter te komen wat er speelt in Laren en hoe men zou kunnen komen tot een nieuw kunst-en cultuurbeleid. Als voorzitter van de historische kring heb ik tijdens deze bijeenkomst een betoog gehouden over ‘high art’ en ‘low culture’. Laren heeft een aantal basisvoorzieningen op het gebied van kunst en cultuur die essentieel zijn voor ons dorp. Te denken valt aan de bibliotheek, de Warrekam, Ons Genoegen, de scouting, solt, bijenvereniging, vrienden van de beiaard, het geologisch museum en niet te vergeten onze historische kring. Net als onze kring zijn bij de meeste organisaties de vrijwilligers de spil binnen de organisatie. Daarnaast heeft Laren een voorziening die bovenlokaal is: het Singer museum. Laren weet zich daarmee landelijk te profileren. Samen met de galeries vormt het het imago van het kunstdorp.

Een kunstenaarsdorp is Laren al lang niet meer, daarvoor is een nieuw initiatief vereist. De ‘low culture’, datgene wat ons dorp bindt, is essentieel voor de band in ons dorp en mag bij een nieuwe kunst- en cultuurnota niet vergeten worden. Maar de ‘high art’, de kunst, kan als ‘merk’ voor Laren best beter worden gepromoot. De suggestie van Cor Wijn, opsteller van een boekje over kunstbeleid, kan ik onderschrijven: het Laren van nu is een winkeldorp.

Daarbij is de mode sterk vertegenwoordigd. Gebruik de mode, en met name de artistieke kant, de kunst-aspecten van de mode om het ‘merk’ Laren verder uit te bouwen. Ik ben er van overtuigd dat met een versterking van activiteiten op het gebied van de (artistieke) mode, het ontwerpen en de kunstbeoefening wij als ‘basisvoorziening’ daar zeker profijt van zullen hebben. Ik ben wel benieuwd naar de wellicht nieuwe confrontaties op cultuurgebied: wat te denken van ‘Pauw ontmoet de Klepperman?!’

Karel Loeff, Voorzitter


Nieuws van bestuur en redactie

Tijdens de kerstperiode 2003 was de familie De Leeuw in Laren. Pater Venantius de Leeuw, thans verblijvend in Tilburg, overhandigde…

Rebel in Laren?

Via de heer Fase in Weesp ontvingen we deze foto van een woonhuis, ontworpen door de in Laren werkzame architect…

Voorhuis Lindenhoeve

Eind 2003 werd het voorhuis van de Lindenhoeve opgeleverd. Het in- en exterieur werden prachtig gerestaureerd onder vakkundige leiding van…

De hondenkar in tin

Al sinds 1985 is Bert Willemen uit Rijen bezig met het verzamelen van gegevens die gaan over het werk van…

Kunst uit het dorp van Mauve

Schildersdorpen in Nederland

Vanaf het midden van de 19e eeuw gingen kunstenaars op zoek naar ongerepte plekjes om te schilderen. In 1870 was…

Groeten uit laren

Geachte Heer, U hebt ons met ons huwelijk buitengewoon verrast met de mooie bloemen, die wij van U mochten ontvangen…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 88 [2004-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.