Stichting

Stichting

Het hedendaagse Laren lijkt niet meer op het dorp van weleer. Toch is een groot deel van de huidige charme aan het verleden te danken. Het boeiende van Laren is dat het een mooie balans heeft gevonden tussen haar verleden, doordrenkt van soberheid en nijverheid, en haar hedendaagse welvaart. Laren kan alleen maar begrepen worden als men haar verleden goed kent. De Stichting Historische Kring Laren zet zich ervoor in om dit verleden op allerlei manieren zichtbaar te maken en daardoor een verbinding te maken tussen oud en nieuw.

Wat doen we?

De Stichting heeft als doelstelling het onderzoeken, vastleggen, bewaren, verzamelen en bekend maken van de geschiedenis van Laren en haar bewoners. Of, zoals ons huidige motto het samenvat: De Historische Kring Laren bestudeert én etaleert de geschiedenis van Laren! Wij bewaren in ons uitgebreid archief vele documenten over die geschiedenis in de breedste zin van het woord. Vaak zijn deze documenten de basis voor de tentoonstellingen, die in de Lindenhoeve worden gehouden, of ze zijn nuttig bij publicaties. Via het Kwartaalbericht en de website informeren wij over zeer uiteenlopende Larense historische onderwerpen.

De Historische Kring draait volledig op vrijwilligers. We kennen onder andere de redactie van het Kwartaalbericht, de werkgroep Archief, de werkgroep Tentoonstellingen en de werkgroep Genealogie. Los van deze werkgroepen en bestuursleden is een groot aantal vrijwilligers betrokken bij diverse werkzaamheden als schoonmaak, tuinonderhoud, ledenadministratie, verspreiding van het Kwartaalbericht, gastheer/-vrouw op zaterdagmiddag en het verrichten van hand-en-spandiensten.