Kwartaalbericht 102

Kwartaalbericht 102

Een overzicht van alle in Kwartaalbericht 102 [2007-4] gepubliceerde artikelen.

Nieuws van de redactie
Het was een druk jaar, 2007! Een extra nummer over zwembad De Biezem en het jubileumnummer van de Historische Kring, nummer 100! Maar het is allemaal weer gelukt, dankzij de inspanningen van vele vrijwilligers. Het is onderhand traditie, dat de redactie langs deze weg iedereen wil bedanken, die direct (artikelen) of indirect (distribueren, opmaken, drukken) hebben geholpen bij het tot stand komen van de kwartaalberichten. Persoonlijk wil ik (Gerda Meulenkamp) het bestuur en mede-redactieleden bedanken en alle mensen die zo hartelijk hebben gereageerd op mijn ziekteperiode. Gelukkig ben ik goed aan het herstellen! Dan rest ons nog u allen prettige feestdagen toe te wensen en alvast de beste wensen voor 2008.


Voorwoord

Met de prachtige miniaturen van Jaap Zoon en de indrukwekkende collectie epidiascoopplaten van Jan Dijkman hadden we dit najaar een…

Bep met pensioen?

Al jaren breng ik m’n vrije tijd door in de kelder van de “Lindenhoeve”. Heerlijk tussen de oude spullen die…

Oproep

In het boek “Op Laren An!”, uitgave 1979, waarin het levensverhaal staat van onze Larense schilder-tekenaar Toon de Jong, staan…

Laren: Sint Jan

Wie over de A1 van Amsterdam naar Amersfoort rijdt, ziet na zo’n 25 kilometer aan de rechterkant de Hilversumse hei…

Herinnering aan kerstmis

“O, Kerstnacht, schoner dan de dagen, hoe kan Herodes het Licht verdragen…“ Arnold van Kessel Ja, zo Vondel het ooit…

Het Tolhuis

Mijn opa Cornelus Splint, die tot zijn dood bij mijn vader en moeder woonde was vroeger Tolgaarder van dit huis….

De Kamp toen… En nu

Op de hoek van De Kamp en de Groene Gerritsweg stond vroeger het kamphuis ‘De Toorts’. Dit was een conferentie-oord…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 102 [2007-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.