Kwartaalbericht 091

Kwartaalbericht 091

Voor u ligt het eerste nummer van 2005. In dit nummer vertelt mevrouw Israëls over de evacuatie van de inwoners uit Baarn, naar onder andere Laren, aan het begin van de tweede wereldoorlog.

Bep De Boer verhaalt over een bekende glazenierster, Hans de Valk over Jantje de Leeuw, Mevrouw Meta Loeff over het echtpaar de Jong. Dus een verscheidenheid aan verhalen en gebeurtenissen. Hartelijk dank voor uw bijdragen aan het kwartaalblad van de Historische Kring Laren.

Nog even een terugblik op Kwartaalbericht 90. De ondertiteling van het artikel Naarderstraat 48 was weggevallen. Velen van u herkenden toch de stijl van Bep De Boer. Inderdaad, hij schreef het artikel. Verder hebben we veel reacties en antwoorden gehad op het artikel “Mijn oude buurt”. 

Foto: We kregen een e-mail van Marius Lokker en hij wist wie er nog meer op de foto stonden en de mogelijke gebeurtenis, die aanleiding tot het maken van de foto gaf. Van links naar rechts, Jacques Lokker (als nar) overleden in 1992, Henk, vader Joop Lokker overleden in 1960. Boven Truus Majoor staat Marius zelf als kleine jongen van 6 of 7 jaar. Helemaal rechts staat Kees Lokker, overleden in 1967. De gebeurtenis is waarschijnlijk een actie geweest van de Bond Zonder Naam. Maar daar hoort u binnenkort meer over, want ik (redactielid Gerda) heb binnenkort een gesprek met Truus Majoor. Mocht u ook uw verhaal willen vertellen met foto ’s en/ of ander materiaal, dan kunt u contact opnemen met de redactie of uw diskette of brief sturen naar het adres van de Historische Kring.


Voorwoord Kwartaalbericht 91

Het jaar 2005 is een bijzonder jaar voor de Historische Kring Laren. Wij bestaan dit jaar namelijk 25 jaar! Reden…

Oproep

Op 17 mei 2003 kocht ik op de kunstveiling, gehouden ten bate van visserskinderen in Zuid- India, op het kerkplein…

Tussen Vecht en Eem 35 jaar

Vijfendertig jaar geleden, op 22 mei 1970, werd de Stichting Tussen Vecht en Eem – Centrale organisatie van Vrienden van…

Schenkingen eerste kwartaal 2005

Drie winterfoto’s voor de Wintertentoonstelling van John Ruis te Laren.Een slofploeg van de heer P. Steenhof te Laren.Een CD met…

Nieuwlarenweg 20

Rond 1900 woonden Jan de Jong en Clasina de Jong – de Graaf en hun kinderen in een boerderij tegenover…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 91 [2005-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.