Getuigenis op straat: de Larens St Jans traditie

Getuigenis op straat: de Larens St Jans traditie

In juni 2005 vond er in Laren een unieke tentoonstellingsestafette plaats. Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de broederschap St. Jan èn het verschijnen van het boek Getuigenis op straat, de Larense Sint Janstraditie organiseerde de broederschap met Singer Laren, de gemeente, de Rabobank Gooi Noord en de Historische Kring Laren vier tentoonstellingen.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 92 [2005-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Door Elske de Groot

Op de tentoonstelling ontving de bezoeker een boekenlegger met daarop vier vakken. Bij elke locatie stond dan een stempelapparaat met een unieke blindstempel, waarmee men dus vier verschillende unieke stempels verzamelde.

Het is inmiddels een diepgewortelde traditie: de Sint Jansprocessie in Laren. Ieder jaar op de zondag het dichtst bij 24 juni – viering van de geboorte van Johannes de Doper- wordt het patroonsfeest gevierd. Het feest komt voort uit voorchristelijke offergebruiken en het kerkelijke Sint Jansfeest dat teruggaat tot de 12e eeuw.

Gijs Bosch Reitz: Sint Jansprocessie (1895).

De Larense processie is de enige processie boven de grote rivieren die de openbare weg over gaat. Na de plechtige hoogmis in de Basiliek vertrekt de processie naar het Sint Janskerkhof alwaar een eucharistieviering plaatsvindt. Vervolgens keert de sacramentsprocessie weer terug naar de Basiliek. Daar wordt het Te Deum gezongen, de zegen uitgesproken en wordt afgesloten met het prachtige Sint Janslied.

Van oudsher wordt vooraan in de processie het processiekruis gedragen, dan volgen de vrouwen en de bruidjes. Na hen komen de vaandeldragers. In 2005 liep ook het Sint Joris Gilde “De Oude Schuts” uit Den Bosch mee. Het gilde is in de 15e eeuw opgericht. Vanaf 1886 wordt ook het Allerheiligste meegedragen. De processie wordt afgesloten door de mannen. In 2005 namen ook de bisschoppen van Haarlem, Mgr. J.M. Punt, en van Den Bosch, Mgr. A.L.M. Hurkmans, aan de processie deel.

Het is op het Sint Janskerkhof, alwaar de middeleeuwse kruiskerk stond, dat men al eeuwen geleden het feest van Sint Jan de Doper vierde. In 1806 werd de Broederschap van Sint Jan opgericht die zorgt voor het goede verloop van de processie. In 1886 viel Sint Jansdag samen met Sacramentsdag. Sinds die tijd is de processie een sacramentsprocessie en wordt de tocht opgesierd door de erepoorten.  

Het boek ‘Getuigenis op straat’

Het boek bevat vele unieke foto ’s en prachtige interviews. In het boek komt de geschiedenis van de Sint-Jansverering, kunst en cultuuruitingen rondom Sint Jan en de hedendaagse geloofsbeleving aan bod. Verschillende deskundigen hebben hun medewerking verleend. Het boek is samengesteld door Leo Janssen en Karel Loeff.

Het boek is nog steeds via de website van Leo Janssen (Bol-an) hier verkrijgbaar.