Kwartaalbericht 156

Kwartaalbericht 156

Van de redactie
Ook dit jaar in Kwartaalbericht 2 aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Op 4 mei herdenking van de gevallenen en op 5 mei viering van de bevrijding, zij het net als in 2020 beperkt door coronamaatregelen.
Op het Larense monument voor de gevallenen op de Brink staan geen namen. Wel bestaat er een overzicht, dat is opgenomen in het boek Schieten op de maan, over Laren in WO II.
De vraag is gerezen welke criteria er golden en gelden voor opname op deze lijst en of de lijst aan de hand van (nieuwe) criteria niet geactualiseerd moet worden. Het lijkt me goed daar serieus naar te kijken, juist om ‘niet te vergeten’, het doel van elke herdenking.

Dit nieuwste Kwartaalbericht is het beste als gedrukt exemplaar te lezen. Leden hebben het boekje inmiddels ontvangen. Losse nummers zijn bij de HKL te koop.

Onderstaande artikelen zullen pas in een later stadium aan deze website worden toegevoegd:

  • Een bijzondere ansichtkaart
  • In gesprek met… Henk Wikkerman
  • Kunst uit het dorp van Mauve: Evert Pieters (1856-1932)
  • De Leemkuil 11 Laren: een razzia
  • De dood van Willem Arends
  • 90 Jaar MCC: geschiedenis van een Larense muziekvereniging – deel 1
  • Notities van Paul van Heijningen uit de laatste maanden van de oorlog
  • ‘Het Larensche geval’; een vluchtelingenaffaire in 1934
  • Onderduiken op de gemeentewerf
  • Nieuw hoofdstuk bij het boek Het dorp, de oorlog, de mensen: Gus van Wielingen

Hieronder een overzicht van actualiteiten en aanvullingen op het gedrukte boekje.


Een witte lentegroet

Het is nog steeds een uitdagende tijd. Voor iedereen. Afstand houden van vrienden, familie en collega’s. Gelukkig ervaren we die…

Correctie tambour-maitre

In het vorige Kwartaalbericht (155), bij het interview met Jaap Grob op bladzijde 23, is de Tambour-maitre op de onderste…

Bevrijd!

We gaan nog even terug naar Nel Klein Bog-Kruize die in Kwartaalbericht 155 in het zonnetje werd gezet. Bij haar…

Viering Johanneskerk 500 jaar!

Alhoewel we nog midden in de lockdown zitten, is de Jubileumcommissie JK500 eind februari toch weer gestart met de voorbereidingen…

Schenkingen 1e kwartaal 2021

13/01 Dhr. J. Smit te Laren schonk ons het archief van de Coöperatieve R.K. Begrafenisvereniging ‘St. Barbara’ te Laren.14/01 Van…

Een badkuip aan de Drift

Steven Weinberg (1946), auteur van het in 2018 verschenen boek De Merken waarin hij zijn jeugdherinneringen vastlegt, heeft een nieuw…

In memoriam: Herman Strating

Op 19 januari 2021 overleed Herman Strating op de gezegende leeftijd van bijna 90 jaar. Jos Joosen gedenkt onze…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 156 [2021-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen dit kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.