Kwartaalbericht 156

Kwartaalbericht 156

Van de redactie
Ook dit jaar in Kwartaalbericht 2 aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Op 4 mei herdenking van de gevallenen en op 5 mei viering van de bevrijding, zij het net als in 2020 beperkt door coronamaatregelen.
Op het Larense monument voor de gevallenen op de Brink staan geen namen. Wel bestaat er een overzicht, dat is opgenomen in het boek Schieten op de maan, over Laren in WO II.
De vraag is gerezen welke criteria er golden en gelden voor opname op deze lijst en of de lijst aan de hand van (nieuwe) criteria niet geactualiseerd moet worden. Het lijkt me goed daar serieus naar te kijken, juist om ‘niet te vergeten’, het doel van elke herdenking.


Een witte lentegroet

Het is nog steeds een uitdagende tijd. Voor iedereen. Afstand houden van vrienden, familie en collega’s. Gelukkig ervaren we die…

In memoriam: Herman Strating

Op 19 januari 2021 overleed Herman Strating op de gezegende leeftijd van bijna 90 jaar. Jos Joosen gedenkt onze…

Correctie tambour-maitre

In het vorige Kwartaalbericht (155), bij het interview met Jaap Grob op bladzijde 23, is de Tambour-maitre op de onderste…

Bevrijd!

We gaan nog even terug naar Nel Klein Bog-Kruize die in Kwartaalbericht 155 in het zonnetje werd gezet. Bij haar…

Viering Johanneskerk 500 jaar!

Alhoewel we nog midden in de lockdown zitten, is de Jubileumcommissie JK500 eind februari toch weer gestart met de voorbereidingen…

Schenkingen 1e kwartaal 2021

13/01 Dhr. J. Smit te Laren schonk ons het archief van de Coöperatieve R.K. Begrafenisvereniging ‘St. Barbara’ te Laren.14/01 Van…

Een badkuip aan de Drift

Steven Weinberg (1946), auteur van het in 2018 verschenen boek De Merken waarin hij zijn jeugdherinneringen vastlegt, heeft een nieuw…

Een bijzondere ansichtkaart

Bij het scannen een van de fotoboeken van Ernst Wortel liep archiefmedewerker Gerard Morsink tegen een op 26 juli 1904…

Kunst uit het dorp van Mauve

Evert Pieters (1856-1932)

Kunstschilder Evert Pieters werd in 1856 in Amsterdam geboren als achtste telg in een weinig vermogend gezin. Toen hij oud…

De dood van Willem Arends

De Tweede Wereldoorlog zit bij Johan Weiss in het geheugen gegrift. Hij weet dan ook heel veel te vertellen. Hij…

Onderduiken op de gemeentewerf

Gerard Wiegers woonde als jongetje met zijn ouders aan de Torenlaan nabij de gemeentewerf aan de Groene Gerritsweg. Op die…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 156 [2021-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen dit kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.