Viering Johanneskerk 500 jaar!

Viering Johanneskerk 500 jaar!

Alhoewel we nog midden in de lockdown zitten, is de Jubileumcommissie JK500 eind februari toch weer gestart met de voorbereidingen van de viering van 500 jaar Johanneskerk. De officiële start van het jubileumjaar is op 17 september 2021, maar in de zomerperiode gaan we al een aantal activiteiten organiseren.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 156 [2021-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen dit kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Ineke de Joode-Baljet

We gaan ervan uit dat we dan meer bewegingsruimte hebben en in ieder geval met een beperkt aantal mensen de kerk in kunnen. Maar alle plannen zijn onder voorbehoud!

Zomeractiviteiten
• Vanaf zaterdag 5 juni tot begin september gaat de Johanneskerk iedere zaterdagmiddag weer open voor bezoekers. We laten dan graag het resultaat van de restauratie zien en natuurlijk het nieuwe orgel. Er zal ook een doorlopende foto-presentatie zijn van het renovatieproces.

• Die zaterdagmiddagen zal in het plantsoen naast de Johanneskerk een ‘Ontmoetingsbankje’ staan waarop iedereen die dat gezellig vindt, wordt onthaald met iets lekkers en een praatje van leden van de PGLE. Zij leiden u ook graag rond in de Johanneskerk. 

• In juni, juli en augustus willen we starten met 3 zomeravond­concerten van beiaard en orgel en op zondagmiddagen om 15:00 uur kamermuziek-concerten.
Hopelijk met bezoekers in de kerk en op het gras naast de kerk, aangevuld met een life-stream uitzending via YouTube en Facebook. 

• Presentatie Johannesbrood in samenwerking met SOLL/Oude gewassen.

Historische dag: Presentatie Historische uitgave ‘De Johanneskerk te Laren 500 jaar’ onder redactie van Jan de Bruijn en Henk Michielse op Open Monumentendag 11 september.

Op 17, 18 en 19 september is het officiële JK500 jubileumweekend. Meer informatie via: www.johaneskerk500-laren.nl.


Aanvulling Johanneskerk

Naar aanleiding van het artikel over de NH Kerk in ons laatste Kwartaalbericht ontvingen wij de volgende reactie van de heer A.C. Snaterse: 

Elke keer als uw Kwartaalbericht verschijnt ben ik weer benieuwd naar alle wetenswaardigheden over ons dorp, die u met grote deskundigheid presenteert. Kwartaalbericht 155 geeft een mooi beknopt overzicht van de geschiedenis van de Johanneskerk. Prachtig! Slechts één kleine veronderstelling lijkt mij niet geheel juist en dat is de datum, waarop het koor waarschijnlijk zou zijn gesloopt. In mijn boekje ‘De geschiedenis van de Johanneskerk van Laren’ veronderstelde ik al dat het jaar 1817 en de koppeling aan de aanleg van de Rijksstraatweg (Naarderstraat) niet juist was. Bij gelegenheid van de recente restauratie en herinrichting van de kerk is er een bouwhistorisch onderzoek verricht. 

In een bijlage stuurt de heer Snaterse, oud-directeur Gemeentewerken van Laren en oud-kerkvoogd van de Johanneskerk, een rapport mee van dit onderzoek dat is uitgevoerd door het Bureau voor bouwhistorisch onderzoek J.A. ter Hoeve te Utrecht. De conclusie luidt dat het koor moet zijn gesloopt tussen 1832 en 1868 en niet nader te dateren is. Deze conclusie is gebaseerd op bestudering van de oude kadastrale kaarten. Onze datering ‘waarschijnlijk 1817’ is dus onjuist.