Kwartaalbericht 090

Kwartaalbericht 090

Het laatste nummer van 2004 ligt inmiddels voor u. Het is ook voor ons als redactie moeilijk te begrijpen, dat Hans er niet meer is. Dat Hans niet meer even een ansichtkaart kan lenen voor het Kwartaalblad. Of anderszins wat de redactie ook nodig had of weten wilde, meestal had Hans het antwoord. Ook wij zullen hem missen!

Kwartaalbericht 90, Historische Kring Laren
090 [2004-4]

Wij willen u nogmaals vragen om kopij te sturen over het oude of nieuwe Laren. Oude foto’s, herinneringen, gebeurtenissen en wij willen heel graag van u horen over de buurt, waar u bent geboren en/of opgegroeid. Verder zijn er nog twee rectificaties betreft het artikel over begrafenissen en de stamboom van familie de Wit. Bij de familiefoto op pagina 9 staat mevrouw de Wit-Majoor. Dit moet zijn: mevrouw de Wit-Zwanikken. In de bijbehorende tekst bij de stamboom op de middenpagina moet nr. 64 nr. 32 worden en nr. 16 moet nr. 8 zijn.

Ook laten we u nog een foto zien, die hoorde bij het artikel van mevrouw van Gelder-Vonk. Het betreft een foto van “Het Witte Huis”. De foto is op een of ander manier niet bij het artikel geplaatst en wij willen u die toch niet onthouden. De heer E. Wortel heeft ons de foto geschonken en de bijbehorende tekst gemaakt:

Foto: Hotel, pension, restaurant “Het Witte Huis” aan de Neuhuijsweg 1. Eigenaar was B. (Bartus) Majoor en B. Majoor-Calis (Bet Brei). De Neuhuijsweg was vroeger een onderdeel van de Molenweg. Bij raadsbesluit van 28-8-1925 werd dit gedeelte van de weg herbenoemd in Neuhuijsweg (de gemeente hanteert echter een andere schrijfwijze). De boerderij links van het Witte Huis is in het begin van de jaren twintig afgebrand en op deze plek aan de Molenweg 12 werd het woonhuis, winkel en smederij van M.(Marius) Vonk gebouwd. Later vestigde zich in het pand de bekende Larense siersmid Gert Vos. Enige jaren geleden werd het betreffende pand fraai gerestaureerd en doet thans dienst als woonhuis.

Tot slot wensen Elske, Gerda en Hein, het bestuur, de vrijwilligers, drukkerij van Wijland, met name Peter de Wit en John Rooze u allen prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2005.


In memoriam – Hans Petersen

Op 47-jarige leeftijd is na een kort lijden ons zeer gewaardeerde bestuurslid Hans Petersen van ons heengegaan. Hans was de…

Schenkingen 4e kwartaal 2004

Van de volgende personen mochten we de volgende artikelen als schenking ontvangen: De directie van de Gooi- en Eembode –…

Naarderstraat 48

Het huis aan de Naarderstraat 48 is leeg. De laatste bewoner is kortgeleden overleden. Het huis heeft een rijke historie…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 90 [2004-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.