Kwartaalbericht 158

Kwartaalbericht 158

Van de redactie
Eén van mijn favoriete websites is www.topotijdreis.nl. Op deze site zijn kaarten van Nederland van 1815 tot en met 2020 op diverse schalen over elkaar heen geprojecteerd. Op alle plekken in Nederland kun je in- en uitzoomen en schuiven van 1815 tot heden en terug. In 1850 had Nederland zo’n 3 miljoen inwoners, in 1940 9 miljoen en in 2020 17 miljoen. De kaarten getuigen ervan. De grootste veranderingen springen meteen in het oog. Maar ook wie inzoomt op eigen woonwijk, geboorteplaats of andere bekende plek zal moeiteloos ontdekken hoeveel er veranderd is, ook in Laren. Geen wonder dat er heimwee bestaat naar ‘vroeger’, zoals weer blijkt uit bijdragen in dit Kwartaalbericht. Veel leesplezier gewenst!


Jaarverslag en Beleidsplan HKL

De Historische Kring Laren heeft zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd. Plannen voor de viering van het veertigjarig bestaan vielen door de…

Schenkingen 3e kwartaal 2021

03/07 Mw. Joke de Groot schonk ons namens haar overleden man Bart de Groot een paar boeken en foto’s.28/07 Van…

Wie weet welke boerderij dit is?

Mevrouw Joyce Bergman-van Hessen kwam met foto’s van schilderijen van Salomon Garf. Op één schilderij, blijkens de achterkant gemaakt in…

Het gat van Hamdorff

Laren tussen nostalgie en ‘winkelkoorts’ In het centrum van Laren, op een zandvlakte, staan auto’s geparkeerd, sommige schots en scheef….

De Johanneskerk verbeeld

Op Open Monumentendag 2021 toonde de protestantse gemeente Laren-Eemnes (de PGLE-gemeente), als mede-eigenaar van de 500-jarige Johanneskerk – de toren is in…

Levensverhaal van Annie Voulon

Mijn naam is Annie Voulon-Calis. Mijn man, Frits Voulon, is overleden op 18 december 2017. Mijn vader was Bernard Calis van…

Het carillon van Laren

Wanneer men op het hele of halve uur Laren binnen fietst of wandelt – en misschien hoort u het ook…

90 jaar MCC: de gouden jaren

Geschiedenis en ontwikkeling van een Larense muziekvereniging – deel 3 In Kwartaalbericht 157 stonden we stil bij de ontwikkeling van…

Kunst uit het dorp van Mauve

Lion Schulman (1851-1943)

Kunstschilder en kunsthandelaar Lion Schulman is geboren op 17 maart 1851 te Hilversum. Zijn ouders waren David Schulman (1823-1889), kunsthandelaar…

Caliskamp

De Caliskamp vinden we tussen de Melkweg en de Beijemansweg. Op deze plek lag vroeger een klein weilandje, een kampje….

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 158 [2021-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen dit kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.