Kwartaalbericht 158

Kwartaalbericht 158

Van de redactie
Eén van mijn favoriete websites is www.topotijdreis.nl. Op deze site zijn kaarten van Nederland van 1815 tot en met 2020 op diverse schalen over elkaar heen geprojecteerd. Op alle plekken in Nederland kun je in- en uitzoomen en schuiven van 1815 tot heden en terug. In 1850 had Nederland zo’n 3 miljoen inwoners, in 1940 9 miljoen en in 2020 17 miljoen. De kaarten getuigen ervan. De grootste veranderingen springen meteen in het oog. Maar ook wie inzoomt op eigen woonwijk, geboorteplaats of andere bekende plek zal moeiteloos ontdekken hoeveel er veranderd is, ook in Laren. Geen wonder dat er heimwee bestaat naar ‘vroeger’, zoals weer blijkt uit bijdragen in dit Kwartaalbericht. Veel leesplezier gewenst!

Onderstaande artikelen zullen pas in een later stadium aan deze website worden toegevoegd. In het gedrukte boekje komen de artikelen optimaal tot hun recht. Losse boekjes kosten slechts € 4 en als lid bent u nog goedkoper uit.

  • Meep Raven – Ode aan Laren
  • Het gat van Hamdorff
  • Levensverhaal van Annie Voulon
  • Het carillon van Laren
  • 90 Jaar MCC, deel 3: De gouden jaren
  • Kunst uit het dorp van Mauve: Lion Schulman (1851-1943)
  • De weduwe Dijkstra-van Asperen
  • Straten in Laren: Caliskamp

Hieronder een overzicht van actualiteiten en aanvullingen op het gedrukte boekje.


Jaarverslag en Beleidsplan HKL

De Historische Kring Laren heeft zijn jaarverslag 2020 gepubliceerd. Plannen voor de viering van het veertigjarig bestaan vielen door de…

Schenkingen 3e kwartaal 2021

03/07 Mw. Joke de Groot schonk ons namens haar overleden man Bart de Groot een paar boeken en foto’s.28/07 Van…

Wie weet welke boerderij dit is?

Mevrouw Joyce Bergman-van Hessen kwam met foto’s van schilderijen van Salomon Garf. Op één schilderij, blijkens de achterkant gemaakt in…

De Johanneskerk verbeeld

Op Open Monumentendag 2021 toonde de protestantse gemeente Laren-Eemnes (de PGLE-gemeente), als mede-eigenaar van de 500-jarige Johanneskerk – de toren is in…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 158 [2021-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen dit kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.