Caliskamp

Caliskamp

De Caliskamp vinden we tussen de Melkweg en de Beijemansweg. Op deze plek lag vroeger een klein weilandje, een kampje. Hier graasde het vee van H.W.G.C. Calis wiens boerderij naast het kampje stond. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 158 [2021-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen dit kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Tekst: Bep (G.L.) De Boer

In die boerderij ‘boerden’ eerst nog zijn kleinkinderen en nu zijn er kantoren in gevestigd. Hendrik Calis – geboren op 21 oktober 1875 – was de eerste dopeling van de toen nieuwe pastoor H.W. Teunissen die daardoor tevens zijn peet werd en van wie hij zijn eerste twee voornamen kreeg. Van zijn ouders kreeg hij nog twee namen en daarom heette hij voluit Henricus Wolterus Gijsbertus Cornelis Calis. Hij werd geboren in een boerderij op Oud Laren en na zijn huwelijk met Antje Koppen ging hij wonen in de boerderij ‘De Maatschappij’ aan de Eemnesserweg. Daar begon hij als veehouder met één koe. Ook handelde hij in tapijten. Hij bezocht veemarkten en kocht later de boerderij aan de Melkweg 23. Weer later werd hij wethouder van 1935 tot 1941.

Naar deze Calis werd de Caliskamp genoemd; een straat vol bedrijvigheid. Komend van de Melkweg zien we links zes nieuwe woningen in aanbouw. Daarnaast op nr. 5 is orthopedisch schoentechnicus De Jong en achter het parkeerterrein Remedial Teaching van Marieke Zeegers, Fysio en Manuele Therapie Van Straten en Praktijk voor Yoga en Coaching. Deze bedrijven zijn geadresseerd aan de Heideveldweg. Net als de Timmerfabriek Langendorff met de in/uitgang aan de Caliskamp. In het vorig Kwartaalbericht heeft u kunnen lezen dat Timmerfabrief Langendorff eind dit jaar naar Ankeveen zal verhuizen. Tussendoor zien we nog een smal pad dat naar het Zevenend loopt, het toverpaadje genoemd. Waarom? Wie het weet mag het zeggen. Wandelen we verder dan komen we bij Caliskamp 7. Hier was eens de drukkerij van Van Wijland gevestigd. Die werd in 1974 geopend door plaatsgenoot Bert Haanstra. De drukkerij vertrok en nu is hier Re-Place gevestigd. Een bedrijf dat meubelen verhuurt. Daarnaast is een woonhuis.

De Caliskamp was een doodlopende weg maar in 1988 heeft de gemeente de weg doorgetrokken door een fiets/wandelpad naar de Beijemansweg aan te leggen. Dat kostte de gemeente ƒ 8.250. Terug richting Melkweg – tegenover de voormalige drukkerij – zien we een rij woonhuizen.

Bronnen: De Gooi- en Eemlander; Laarder Courant De Bel; Gemeente archief Laren.