Kwartaalbericht 093

Kwartaalbericht 093

De zomer is al voorbij, wanneer u kwartaalblad 93 in uw brievenbus vindt. Net als bij de seizoenen, is er ook een verandering bij de redactie gekomen. Elske de Groot heeft zowel van het bestuur als van de redactie afscheid genomen en langs deze weg willen Hein en ik (Gerda) Elske hartelijk danken voor het vele werk wat zij heeft verzet, maar meer nog dan dat is het haar verfrissende kijk op kunst en cultuur, die haar inbreng in de redactie zo waardevol heeft gemaakt. Haar optimisme en humor zullen wij ook in de redactie heel erg missen. We wensen haar en haar gezin het allerbeste en hopen toch nog af en toe van haar kennis gebruik te mogen maken. Gelukkig heeft een oud-Larense haar plaats ingenomen, Mary van der Schaal- de Valk. Ze woont in Eemnes en is daar ook betrokken bij de Oudheidkamer. Wij wensen haar succes en hopen op een goede samenwerking met haar in de redactie. In dit nummer staat een artikel over de Pruisen, die ook in Laren ingekwartierd zijn geweest. Het is leuk om dit stukje geschiedenis ook terug te vinden in zo’n klein dorp als Laren toen was en wie weet staan ook uw voorouders op de lijst! We doen ook nog een beroep op uw schrijverskwaliteit. Schrijft u eens over uw oude buurt van vroeger. Het hoeft geen literatuur te zijn als het maar uit uw hart komt en er ook oude foto’s aan te pas komen!

De foto op de omslag is uit 1920 met zicht op de Nieuweweg. Dit in het kader van 100 jaar Nieuweweg winkelstraat (foto HKL).

Toneelvereniging “Altior”

We kregen een plakboek met 100 foto’s van de toneelvereniging “Altior” geschonken door de heer T. Majoor te Blaricum. Er staan heel veel personen op de foto’s maar we weten bijna van niemand een naam. Als u in de buurt bent, kom dan op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur even het plakboek in zien: de mensen van het archief. helpen u graag verder. Mogelijk herkent u enkele mensen. Wanneer e.e.a. bekend is kan de archivaris de foto’s opbergen en bewaren. Als er genoeg over de toneelvereniging bekend is kunnen we er ook nog een leuk artikel van maken.

Piet en Marie Snoeij, 1936.

Reacties van lezers

Geachte redactie, graag wil ik reageren op een stukje uit het kwartaalbericht 2004-3. In “De buurt waar ik ben geboren” geschreven door A. van Gelder-Vonk staat dat in het voorhuis van Molenweg 10, de familie Snoeij woonde, die na het bombardement weggegaan waren uit Rotterdam. De familie Snoeij woonde inderdaad in het voorhuis van Molenweg 10. Mijn moeder, Marie Snoeij-van Werkhoven, is al in 1932 vanuit Rotterdam naar ’t Gooi gekomen en was in dienst bij mevrouw Meihuizen in Blaricum. Mijn vader had ze al leren kennen in Rotterdam. Beiden waren lid van de AJC (Arbeiders Jeugd Centrale) en mijn vader, Piet Snoeij, is na enige omzwervingen, zoekend naar werk in de crisisjaren, naar Laren gekomen. Op 1 januari 1936 hebben zij het voorhuis aan de Molenweg gehuurd en in april 1936 zijn ze getrouwd. Van mijn oudste broers heb ik gehoord dat zij met de zusjes Vonk hebben gespeeld. Mijn familie heeft daar gewoond tot na de oorlog en zodoende hebben mijn ouders het bombardement van Rotterdam niet persoonlijk meegemaakt.

Marja Bakker-Snoeij

Van professor Dr. G.J.Zwanikken uit s’ Hertogenbosch ontvingen we een reactie op kwartaalberichtnr. 91, over het artikel van Hans J. de Valk. De schrijver is van mening dat de naam Zwaan of Zwaantje een Larense verbastering zou zijn van Suzanna. Dat is fout, schrijft de heer Zwanikken. De voornamen Zwaan, Zwanik, Zwaantje, Zwaantien, Zwaantinus, Zwanetta, Zwanida en nog andere varianten zijn allen afgeleid van Swaen, later Zwaan. De Zwaan was in de Germaanse mythologie een heilige vogel, verkondiger van de toekomst en de dood. De genoemde voornamen stammen allen uit de drie noordelijke provincies.


Kunst uit het dorp van Mauve

Cornelia Gerardina Boellaard

Cornelia Gerardina (Corry) Boellaard, een naam die we niet vaak horen en ook niet tegenkomen in de straatnamen van Laren….

De Pruisen in Holland

De politieke tegenstelling tussen Oranjegezinden en patriotten in de Republiek Holland leidde in 1787 tot een burgeroorlog. Terwijl de Oranjegezinden…

Mijn oude buurt – Engweg

Een paar artikeltjes in het kwartaaloverzicht 2004-3 verplichten mij eigenlijk te reageren: Gijs de Wit! Als ik denk aan die:…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 93 [2005-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.