Kwartaalbericht 142

Kwartaalbericht 142

Van de redactie
Dit is mijn laatste ‘nieuws van de redactie’. Figuurlijk dan. Vanaf 2002 heb ik als eindredacteur van het Kwartaalbericht het historische Larense nieuws verzameld en voor u samen gevat. In zestien jaar tijd heb ik samen met ons geweldige team – en met heel veel plezier – 64 boekjes voor de Historische Kring Laren verzorgd. Vanaf nummer 143 zal de nieuwe voorzitter van de redactie, Wim Keizer, deze taak van mij overnemen. Ik blijf nog wel als lid van de redactie meewerken, maar niet meer als eindredacteur. Met veel plezier heb ik dit gedaan en met veel vertrouwen in mijn opvolger draag ik het nu over. Dank aan u allen en blijf het redactienieuws volgen.

Gerda Meulenkamp-de Wit

Schenkingen 3e Kwartaal 2017

15/7: van mevrouw R. Winkelaar kregen we een koektrommel waarop foto’s van Laren. 15/7: via een anonieme schenking ontvingen we…

Kloosterweg

Onlangs vierde de Woningbouwvereniging van Erfgooiers haar 100-jarig bestaan. Over de woningen direct grenzend aan die wijk herinnert Bep De…

Klooster, Melkweg, Heideveldweg

Regelmatig worden we ‘ergens in het dorp’ aangesproken over de inhoud van het Kwartaalbericht. Het doet ons goed complimentjes te…

Jan Zondag (1891-1982)

Een plattelander die voorbestemd was om boer te worden, maar kunstschilder werd. Jan Zondag werd op 13 april 1891 te…

Vossenhokbouwers

Werkloos zijn is geen pretje. In 1932 was er veel werkloosheid. Men hoefde in die tijd niet te solliciteren, maar…

De oostgrens van het Gooi

Over de grens tussen Holland en Utrecht langs de oostkant van het Gooi wordt meestal geschreven dat hij recht op…

Effe tussedeur

Waor zo’n Enkhuizerallemenak toch al niet good veur is he. Ik zat um met Alderhaalige zo’n beetje deur te blaoie…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 142 [2017-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.