Kloosterweg

Kloosterweg

Onlangs vierde de Woningbouwvereniging van Erfgooiers haar 100-jarig bestaan. Over de woningen direct grenzend aan die wijk herinnert Bep De Boer zich het volgende. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 142 [2017-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Bep (G.L.) De Boer

TOEN stond aan de Kloosterweg dit oude huis. Het heeft een paar eeuwen dienst gedaan als woning voor veel gezinnen. Toen het huis te oud werd en ging verkrotten, heeft men het in 1969 helemaal afgebroken en op dezelfde plaats een nieuw huis gebouwd. Het oude huis bestond uit twee gedeelten, Kloosterweg 41 en 43. Tot 1969 woonden op nummer 41 als laatste bewoners Jaap Kuijer en Lijsje (Elisabeth) de Jong. Na het overlijden van Lijsje, Jaap was al eerder overleden, werd het oude huis afgebroken. 

Op nummer 43, de andere helft van het oude huis, woonde de jongere broer van Jaap, Stef (Steven) Kuijer. Hij was getrouwd met Anna van Velzen. Zij kregen twee kinderen, Henk en Jo (Johanna). Jo trouwde in 1947 met Nico Zwanikken en kwamen ook in het oude huis wonen. Henk trok naar Frankrijk en stichtte daar een gezin. 

NU zien we hier een heel nieuw huis. Dit huis heeft drie woongedeelten. Tussen de nummers 41 en 43 is nr 41A toegevoegd. 

Bron: “Laren door de jaren heen”, door G.L. De Boer sr.;
foto’s uit collectie auteur..