Schenkingen 3e Kwartaal 2017

Schenkingen 3e Kwartaal 2017

15/7: van mevrouw R. Winkelaar kregen we een koektrommel waarop foto’s van Laren.

15/7: via een anonieme schenking ontvingen we een ingelijste herinnering van de 1e communie van Bertha Calis en Gijsbertus Krijnen.

15/7: Antoinetty v.d. Brink schonk ons het boekje ‘Bouw in beeld’, van Hanny Haselaar (Singer).

15/7: van de heer B. Bus te Eemnes kregen we in totaal 16 foto’s van de Sint Jansprocessie uit de jaren 1922, 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, 1952 en 1953.

26/8: van de erven van mevr. M.Kreutz-Hoelen kregen we een bed-po, reageerbuisjes en 2 albums met ansichtkaarten.

1/9: van George Huisman te Hilversum kregen we een ingelijste oude foto van de Boerenhofstede.

2/9: Antonette van Schendel schonk ons een schilderijtje van de hand van Tonnie van Schendel, voorstellende de koster van de St. Jansbasiliek, Henk de Leeuw.

2/9: van mevr. Majoor-Van Wegen kregen we oude fietsroutes van Nederland van de vroegere VVV, en een VVV brochure Laren/Blaricum.

3/9: Frank van Dijk schonk ons 57 digitale video tapes met allerlei opnamen in Laren en 2 video DVD’s (Laren Toen, St. Jansprocessie). 

9/9: de heer R. Bon schonk ons het boek ‘Laren 75’ (Hockey).

9/9: van mevr. Meulenkamp-van Dijk kregen we een verzameling foto’s.

16/9: testamentair geschonken door de overleden Piet Vos: 2 ordners met ansichtkaarten.

23/9: Jozef Majoor schonk ons een tekening van de hand van J.C. in de Berken, voorstellend het  Paviljoen Larenberg, en een ets van Toon de Jong, voorstellend een Larense boer.

23/9: van Corrie Krijnen kregen we een boek uit 1946 met de titel: ‘Den vijand wederstaan’ door K. Norel e.a. en een landkaart van ‘Gooilandt’ uit 1963.

23/9: Burgemeester Roest schonk ons het boek ‘Geschiedenis van de Bergstichting 1909-1965’ door P. Cohen.

30/9: Gerard Bitter schonk ons een schilderij, voorstellend ‘Eitje Poep’, schilder onbekend.

Allen danken wij hartelijk voor hun schenking aan de Historische Kring Laren!

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 142 [2017-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.