Kwartaalbericht 122

Kwartaalbericht 122

Nieuws van de redactie
In nummer 122 valt er weer heel wat te lezen. Deze keer hebben we onze jubilerende verenigingen onder de loep genomen. Dat wil zeggen: De LFC en de St. Jansharmonie. Het Larense Kerkkoor de Schola, die weer een concert ten gehore zal brengen op tweede kerstdag in de St. Jans Basiliek. Mijn oude buurt en dorp van Mauve en nog andere interessante artikelen. Wij zijn blij dit nummer gedeeltelijk in kleur als laatste nummer van dit jaar aan u te kunnen presenteren. Namens de redactie wensen wij u fijne feestdagen en we hopen dat u ook in 2013 met plezier het Kwartaalbericht zal blijven lezen. Mocht u op – of aanmerkingen op de inhoud hebben, of een voorstel voor een onderwerp, dan vernemen wij dit graag via email. door Gerda Meulenkamp


Schenkingen 4e kwartaal 2012

11/9 Van de heer Elias uit Amersfoort ontvingen wij 20 ingebonden delen ‘Tussen Vecht en Eem’ (1970-2010) en 21 ingebonden…

Geachte redactie,

Wat een heerlijk, voor mij nostalgisch kwartaalbericht. Ondanks dat ik maar tot mijn twintigste in Laren heb gewoond voel ik…

Streekarchief Gooi en Vechtstreek

Woensdag 10 oktober hebben de archief medewerkers kennis gemaakt met Karin Abrahamse, de archivaris van het Streek­archief Gooi en Vechtstreek…

Open Dag archief

Oktober was de ‘Maand van de Geschiedenis’. Op zaterdag 13 oktober organiseerde het archief van de Historische Kring Laren een…

De dood van een erfgooier

Vrijdag 26 oktober jl werd de verhalenbundel “De dood van een erfgooier” gepresenteerd in het gebouw van de Historische kring…

Onze eerste kerstboom

Nog nooit hadden mijn ouders een kerstboom kunnen aanschaffen. Toen we in Huizen woonden werd daar niet aan gedacht maar…

Aanvullingen Zijtak

Naar aanleiding van het artikel over de Zijtak in het vorige kwartaalbericht ontvingen wij enkele opmerkingen/aanvullingen van de heer Bert…

Mien Marchant – deel 1

Als ik kijk naar het portret van mijn grootvader, een lieve en aardige man, dan treft het mij dat zijn…

Ontstaan van L.F.C. Laren

In het vroege voorjaar van 1905, aan het einde van een lange werkdag, kwam een groepje jongelui bijeen op een…

Huize Van Iependaal

Bij het lezen van het artikel over de villa “Breidablik” (Kwartaalbericht 121, pag. 26-34) gingen mijn gedachten terug naar huize…

Effe tussedeur

Zo we zitte weer in de leste maond van ’t jaor, nog mar effe en dan is ‘t weer veurbij….

Laren toen…

De P.C. van den Brinkweg rond de dertiger jaren van de vorige eeuw. Zoals U kunt zien is er de…