Streekarchief Gooi en Vechtstreek

Streekarchief Gooi en Vechtstreek

Woensdag 10 oktober hebben de archief medewerkers kennis gemaakt met Karin Abrahamse, de archivaris van het Streek­archief Gooi en Vechtstreek te Hilversum. De aanleiding voor het gesprek was ons verzoek om ‘omnummeringstabellen’.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 122 [2012-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Veel vragen gaan over specifieke adressen. In vroeger tijden waren de woningen doorgenummerd. Het zou handig zijn indien wij de vroegere huisnummers, zoals die in de adresboeken zijn vermeld, terug zouden kunnen leggen naar nog bestaande woningen. Aan deze informatie wordt gewerkt.

Wij hebben het aanbod gekregen om gebruik te maken van de geklimatiseerde opslagruimten van het Streekarchief. De opslag is zonder kosten vanwege de participatie van de gemeente Laren in het Streekarchief; datzelfde geldt overigens ook voor het gebruik van de archiverings¬software, etc. Delen van ons archief zijn al op een zodanige wijze gedigitaliseerd dat de fysieke informatie niet meer of slechts bij uitzondering geraadpleegd hoeft te worden (bv. de krantenleggers van de Laarder Courant De Bel). Een externe opslag hiervan bij het Streekarchief zal in het archief van de HKL de nodige ruimte scheppen voor nieuwe aanwinsten.

Wist u dat er circa 6.000 foto’s van pers­fotograaf Jacques Stevens (1908-2007) gedigitaliseerd zijn en zijn te raadplegen op de website www.gooienvechthistorisch.nl?

In januari 2001 droeg Jacques Stevens zijn omvangrijke fotocollectie over aan de Gemeente Hilversum. Vervolgens kreeg het Streekarchief Gooi en Vechtstreek deze collectie in beheer. De omvang is ruim 50.000 glasplaatnegatieven en, ruw geschat, meer dan 100.000 kleinbeeld-negatieven! Het digitaliseren daarvan is niet het grootste probleem: de beperking is het komen tot een juiste omschrijving van de afbeelding. In het gesprek met Karin Abrahamse hebben wij gewezen op het aloude spreekwoord ‘Vele handen maken licht werk’. Het inschakelen van ‘kenners’ via een Historische Kring zal de determinering ten zeerste bespoedigen. De verdere digitalisering van deze fotocollectie is nu dan ook weer op de agenda geplaatst.

Alle afbeeldingen op de website van het Streekarchief zijn overigens in groot formaat te downloaden en vrij voor publicatie mits de bron wordt vermeld!

Een opmerkelijk bericht was dat De Gooi- en Eemlander al sinds enige tijd is gedigitaliseerd tot en met het jaar 1955 door de Koninklijke Bibliotheek. De KB houdt echter publicatie daarvan (nog) tegen.

De wens is uitgesproken om te komen tot een wederzijdse samenwerking. De medewerkers van het archief zijn uitgenodigd om (buiten de openingstijden) een bezoek te brengen aan het Streekarchief Gooi en Vechtstreek om kennis te nemen van hoe het een en ander in het Streekarchief is geregeld en wat de mogelijkheden zijn. (PD)