Kwartaalbericht 106

Kwartaalbericht 106

Een overzicht van alle in Kwartaalbericht 106 [2008-4] gepubliceerde artikelen.

Nieuws van de redactie
Wat gaat een jaar snel voorbij en wat kan er veel gebeuren in een jaar! We willen even stilstaan bij het vertrek van onze voorzitter Karel Loeff. Met veel inzet en kennis van zaken heeft hij de Kring voorgezeten en geïnspireerd. Ook als wij nog “even” een artikel of voorwoord voor het Kringblad wilden hebben, dan kwam het er ook. Nooit was iets hem te veel! Karel, bedankt, het ga je goed!


Voorwoord

Na twaalf jaar is voor mij het moment gekomen om de voorzittershamer over te dragen aan een opvolger. Ik was,…

Tentoonstelling Gebr. Duurland

Onder grote belangstelling is op 11 november j.l. de tentoonstelling over het aannemersbedrijf Gebr. Duurland geopend. Op deze expositie zijn…

Afscheid voorzitter Karel Loeff

Onze voorzitter, Karel Loeff, heeft besloten met ingang van 1 januari a.s. terug te treden als voorzitter van Stichting Historische…

In gesprek met Karel Loeff

Zoals u in het voorwoord van de voorzitter heeft kunnen lezen, gaat Karel Loeff ons verlaten. Met hem had ik…

Endlich

Toen ik laatst over de Eemnesserweg fietste langs de Binckhort – St.Jan zag ik daar weer de moeders die de…

Schenkingen 4e kwartaal 2008

• Van Mevrouw Van Latum-Stappers te Bussum ontvingen we via mevr. N. Krijnen de feestgids van de 1e plechtige H….

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 106 [2008-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.