Laren toen… De ‘ijsbaan’ in Laren

Laren toen… De ‘ijsbaan’ in Laren

Op de foto ziet U de Gooiergracht ter hoogte van de IJsbaanweg. Voordat de Gooiergracht ‘ondergronds’ ging lag een heuse gracht, die in de winter een breedte had van ongeveer 8 meter. In die tijd waren er nog geen wegen die uitkwamen op deze gracht. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 107 [2009-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Foto en tekst: Ernst H.J. Wortel

De gracht was sinds de twaalfde eeuw de erfscheiding tussen het gebied van de Bisschop van Utrecht en de Graven van Holland. Het is een gegraven grens en daarom is hij zo kaarsrecht. De IJsbaanweg was de enige weg (een pad) die op de gracht uitkwam. 

Het water in de gracht was helder en schoon. De spelers van LFC gebruikten de gracht als wasgelegenheid na een wedstrijd. Maar dat is weer heel lang geleden en alleen bij warm weer natuurlijk. Aangezien er in het verleden nog strenge winters waren bevroor de gracht en was het een prachtige plek om te schaatsen. Het kreeg al gauw de naam ‘ijsbaan’. De schaatsmogelijkheid strekte zich toen uit tussen de Smeekweg en de Eemnesserweg. Vroeger mochten de inwoners van Laren bij vorst ‘gratis’ schaatsen op de vijver bij ‘Rust Wat’ in Blaricum, waar een dankbaar gebruik van werd gemaakt. Rond 1925 vond er in Laren een al gehele benoeming of herbenoeming van straten plaats. Bij raadsbesluit van 11 maart 1925 werd aan de tot nu toe naamloze weg tussen Kloosterweg en de gracht de naam ‘IJsbaanweg’ gegeven.