Schenkingen eind 2008 en 1e kwartaal 2009

Schenkingen eind 2008 en 1e kwartaal 2009

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 107 [2009-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

9/11 Van de heer E. Wortel kregen we vier videobanden met Larense onderwerpen.

22/11 De heer J. Blauwgeers kwam ons verblijden met een buskaartje uit 1947.

5/12 Van mevr. Barendse van het Singer museum kregen we een reproductie van Toon de Jong en een litho van A. Vermeulen.

6/12 Via de heer W. van IJken te Eemnes kregen we van mevr. Van Arnhem de toespraak van Ds. Wielenga van 6 mei 1945 na de Duitse onderdrukking in de Geref. kerk te Laren.

13/12 Van de heer E. Wortel kregen we 11 ingebonden knipselkranten van de gemeente Laren. 

18/12 Van de familie Kanis uit Tiel ontvingen we per post 2 oude foto’s, één foto van Muziekver. St. Jan en één foto van MCC.

20/12 Via mevr. G. Meulenkamp kregen we van de familie Rob Majoor bidprentjes en oude leerboeken. 

27/12 Straatnaambord het “Tabakspaadje” kregen we van de heer R. Schaapherder alsmede een set ansichtkaarten van Laren

2/1 Via de heren De Ruiter en Kleinhoven kregen we van de heer K. Brouwer te Hilversum een verzameling dia’s over Hotel Hamdorff 1969 en een aantal knipsels en documentatie van de schilders Flip Hamers die in Hamdorff exposeerde. 

9/1 De heer Leo Jansen schonk ons het album en het boek van “Roosje van Lelyveld”.

12/1 Van de heer W. van IJken te Eemnes kregen we een stapeltje van dertig bidprentjes van overleden Laarders. 

Bijzondere schenkingen

28/1 Van prof. dr. G.J. Zwanikken te ’s Hertogenbosch ontvingen we
het boek “De Stam Goossen Swanikken” en het boek “De stam Jan Wortel”.

31/1 De kunstenaar Hans Houtkamp schonk ons 8 van zijn schilderijen.
Op dit moment zijn ze te bezichtigen op de tentoonstelling met de beeldhouwwerken van zijn vrouw Marianne Houtkamp. 

3/2 Op die dag kregen we het gehele archief van “Laren Promotion” van de heer J. Boesmans. Het is een zeer omvangrijk en interessant archief waar we weer heel veel tijd in gaan steken.

Alle goede gevers weer heel veel dank.