Kwartaalbericht 087

Kwartaalbericht 087

Nieuws van de redactie
Zoals u heeft gemerkt en ook is aangekondigd in de Laarder Courant de Bel is het maartnummer uitgesteld tot april. In overleg met het bestuur kozen we ervoor om een apart oorlogsnummer te maken. Dit ook naar aanleiding van de tentoonstelling over de tweede wereldoorlog tijdens de feestweek. Met centraal de vraag: Wat betekende de oorlog voor de dagelijkse gang van zaken voor de gewone Laarders in die roerige tijd?

In het juninummer komt een artikel over de architectuur van het verbouwde deel van de Lindenhoeve, de school voor de journalistiek in Laren en het blindeninstituut te Laren/ Eemnes. Ook zal dan de complete lijst met geschenken worden gepubliceerd van de eerste helft van 2004 door Bep De Boer.

In het septembernummer schrijft een mevrouw over haar oude buurt . Zij is de dochter van de toenmalige smid Vonk en woonde in het huis hoek Molenweg, Neuhuysweg. De genealogieclub van de Historische Kring zal een stamboomoverzicht laten zien van een Larense Erfgooiersfamilie.


Voorwoord

We gaan als Historische Kring het jaar in met twee nieuwe bestuursleden. In de loop van 2003 konden we Simon…

Jaarverslag 2003

Traditioneel plaatsen we in het eerste nummer van het nieuwe jaar een jaarverslag met een overzicht van de belangrijkste activiteiten….

Reacties oproepen

Er waren dit keer veel reacties op onze oproepen in het laatste kwartaalbericht. De oproep over de speeltuin aan het…

Het zwijgen van Laren

In oktober 1991 verscheen er in Vrij Nederland een artikel van Jeroen Terlingen: De barones en haar joodse onderduikers. Het…

Kunst uit het dorp van Mauve

Kunstenaars in oorlogstijd

Ook in Laren werd de kunstenaarsgemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar getroffen. Het bleek een definitieve breuk op te leveren…

Laren in mei 1940

In dit artikel wordt gekeken naar de gebeurtenissen in de periode van september 1939 t/m mei 1940. Deze periode vormde…

Anne Frank in Laren

In de jaren 1939 en 1940 kwam een meisje uit Amsterdam af en toe in Laren logeren. Dat meisje was…

Brief uit 1941

Toen de familie Halsema in Laren kwam wonen aan het Berkenlaantje 14, moest er nog wel het één en ander…

Groeten uit Laren

Nou Evert, wanneer kom jij of weet je het nog niet. Wij blijven hier 51/2 maand, tot maart ongeveer. Maar…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 87 [2004-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.