Brief uit 1941

Brief uit 1941

Toen de familie Halsema in Laren kwam wonen aan het Berkenlaantje 14, moest er nog wel het één en ander worden verbouwd. Tijdens die verbouwing werd een brief gevonden uit het oorlogsjaar 1941. De brief werd indertijd bij H. de Wit, die hier woonde, in de bus gedaan. Daarna werd hij goed weggestopt en werd 60 jaar later, in 2001 gevonden in de meterkast.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 87 [2004-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Bep De Boer

De brief is ook rondgegaan in de Basisschool “De Scheper”, waar over met de kinderen is gesproken. Daarna werd de brief geschonken aan de Historische kring en ligt nu veilig in het archief in de “Lindenhoeve”.

Inhoud van de brief:
Oproep aan alle Nederlanders tot de Algemeene Staking Leve het Vaderland!!! Leve de Vrijheid!!!

Met deze uitroepen en met dezen brief roept de organisatie, die werkt onder de naam “Bevrijders van Holland” U op tot een algemeene staking, welke zal worden geproclameerd bij U in de werkplaatsen, op de kantoren en fabrieken, kortom in geheel Nederland, in elk bedrijf. Deze staking zal op het juiste oogenblik worden uitgeroepen, als Duitschland, moe van zijn pogingen om Engeland binnen te varen, zich begint terug te trekken. Dan zal het moment, dat voor Duitschland elke hindernis een berg begint te lijken, gunstig zijn om ook ons aan den strijd daadwerkelijk te doen deelnemen.

Dan is de tijd aangebroken dat wij het huis van Oranje en de wettige Nederlandsche Regeering in hun strijd tegen de overweldigers met alle middelen zullen steunen en met alle middelen welke ons ten dienste staan, hen achter het front “den nek zullen breken”. Als deze staking wordt geproclameerd in Uw kantoor, werkplaats of fabriek, dan gaat gij rustig naar huis en begeeft U in een viertal dagen niet meer op straat.

Deze vier dagen zijn voor de illegale bewegingen in ons Vaderland, die ondanks Gestapo en landverraad hebben doorgewerkt, en dan naar voren zullen treden om den beginstrijd in ons land aan te voeren met de wapens in den hand. Zorg daarom het noodige aan levensmiddelen en aan water te hebben, daar de tegenwoordige overheid zal proberen U van water e.d. af te snijden. Begeeft U niet op straat, voordat Radio Holland of Engeland zal hebben omgeroepen, dat Nederlandsche en Engelsche troepen op Nederlandschen bodem zijn geland. Dan zullen alle jonge Nederlanders zich naar door de Radio gemelde centra begeven, ten einde van wapens te worden voorzien.

Gaat gij echter op straat, vóórdat het sein gegeven is, dan gebeurt dit op eigen verantwoording. Het is gevaarlijk voor U en de Uwen . Wij leggen alle leden van onze organisatie den plicht op deze brief met alle middelen te verspreiden en verder op alle mogelijk wijzen bekend te maken. Verspreid daarom deze kettingbrief onder Uwe vertrouwde kennissen, bij menschen die gij niet kent, stopt ge hem in den zak of den hoed. Deponeer hem in brievenbussen e.d., op W.C.’s , kortom overal waar een plaats is om den menschen mede te deelen. Laat heel Nederland weten dat de Vrijheid in aantocht is en dat wij ons leven inzetten om dat doel te bereiken!!!

Helpt ook Gij daadwerkelijk mede!!!

Leve het Vaderland!!! B. v. H.

Twee kinderen uit het gezin Halsema, Lieke en Jannes, wijzen de plek aan waar de brief werd gevonden