Archeologie

Archeologie

De oudste sporen van bewoning in het Gooi dateren uit het midden-paleolithicum, een lange periode van 300.000 -35.000 voor Christus. Dichterbij, de periode 5300-4220 voor Christus, is het Neolithicum. Uit deze zogenaamde Jonge Steentijd dateert een vuurstenen bijl van 13,9 centimeter, gevonden bij de Postweg. Recentere vondsten dateren uit de periode 1800-1100 voor Christus, zoals een fragment van een maalsteen, gevonden bij Zevenenderdrift/Vredelaan. Deze vondst duidt op een boerensamenleving.

De beschaving, die in deze periode het Gooi bevolkte, noemen we de Hilversum-cultuur. Vanwege de trechtervormige aardewerken potten spreken we ook wel van trechterbekercultuur. De bewoners in dit gebied konden in deze periode al metaal bewerken. Omstreeks 1840 werden de eerste archeologische opgravingen verricht. Dat was bij “De Zeven Bergjes” op de Zuiderheide. De vondsten van dit beschermd archeologisch monument, liefst tweeëndertig urnen, worden bewaard in Museum Hilversum. De urnen laten zien dat er sprake was van crematiecultuur. Waarschijnlijk was de Zuiderheide een van de grootste begraafplaatsen uit deze periode.