Kwartaalbericht 095

Kwartaalbericht 095

Het eerste nummer van 2006 ligt nu voor u en de redactie hoopt, dat we ook in 2006 het beeld van Laren, toen maar ook nu, weer levend kunnen maken. Als rode draad komt in ieder nummer een column van de bekende Larense gepensioneerde onderwijzer Jan Vos. Hij was jarenlang als leerkracht verbonden aan de Tarcisiusschool (de Smeekweg). Het gebouw staat er nog, maar de klaslokalen zijn nu wooneenheden geworden. gepubliceerde artikelen.

Redactie

“Mijn oude buurt” is geschreven door Cees Majoor. Hij woont tegenwoordig in Nieuw-Zeeland.

Mary van der Schaal- de Valk schreef in samenwerking met de heer Edward Witsenburg een artikel over Rosa Spier.

In de volgende nummers zullen o.a. artikelen komen over: het jubilerende M.C.C., Theodotion, de Larense erfgooiers familie Majoor.


Voorwoord

Het jaar 2006 is een bijzonder jubileumjaar voor verschillende Larense instellingen. Singer Laren bestaat dit jaar 50 jaar. Dit feest…

Bep de Boer uit bestuur

Per 1 januari 2006 is Bep de Boer teruggetreden als bestuurslid van de Historische Kring Laren. Gezondheidsredenen nopen hem ertoe…

Een bijzondere muts

Op bijgaande foto ziet u een vrouw uit Laren. Wie is zij? In Laren zijn vroeger een aantal soorten klederdracht…

Wie o Wie

Van de heer J. Ruizendaal uit Putten kregen we deze foto van L.F.C. in Laren. Hij kan alleen vertellen dat…

Het Rosa Spier huis

Den Haag 1891, geboortejaar van Rosa, die opgroeide in een gezin waar de gezinsomstandigheden nogal moeilijk waren. Haar moeder stond…

Groeten uit Laren

Hedenmorgen ontvingen wij de brief en namen met heel veel genoegen kennis van de inhoud. We vinden het erg prettig…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 95 [2006-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.