Voorwoord

Voorwoord

Het jaar 2006 is een bijzonder jubileumjaar voor verschillende Larense instellingen. Singer Laren bestaat dit jaar 50 jaar. Dit feest wordt gevierd met een publicatie en activiteiten die de geschiedenis van deze bijzondere ‘memorial foundation’ laten herleven. De 75-jarige muziekvereniging MCC viert met een bijzondere tentoonstelling haar jubileum in ons eigen Historisch Centrum.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 95 [2006-1]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Karel Loeff

In aansluiting op eerdere jaren stellen wij als historische kring met plezier onze locatie ter beschikking en werken wij mee aan het levend houden van onze dorpsgeschiedenis. Dat dat wordt gewaardeerd blijkt uit de bezoekersaantallen van ons Historisch Centrum: in 2005 bezochten tijdens de reguliere zaterdagen en de tentoonstellingen iets meer dan 3.000 mensen onze locatie. Een enorm aantal en een fikse groei ten opzichte van 2004, hetgeen te danken is aan succesvolle activiteiten als de Sint Jans estafette en de viering van 100 jaar Nieuweweg. Voor geïnteresseerden is ons uitgebreide jaarverslag met alle activiteiten beschikbaar. Het wordt u op verzoek per e-mail gratis toegezonden. Onze eerste activiteit in 2006 is de publicatie van een boekje over de schilder H. Dievenbach, dat gepaard gaat met een expositie in het gemeentehuis, te bezoeken tot 24 maart.

Wij wensen u een cultuurhistorisch waardevol 2006!