Educatie

Educatie

Doelstelling van de Historische Kring Laren (HKL) is het delen van de kennis over het  cultuurhistorisch erfgoed van Laren.

Lespakketten
Speciaal voor de schoolgaande kinderen tot 18 jaar wil de HKL een aantal projecten gaan aanbieden, die door scholen kunnen worden ingezet. Zo leren de kinderen spelenderwijs over geschiedenis, cultuur en het dorp waarin ze wonen. De projecten zullen raakvlakken hebben met andere gebieden zoals architectuur, kunst en onderzoek. De lespakketten of achtergrondinformatie zal via deze site als pdf of powerpoint voor zowel leerlingen als leraren beschikbaar gesteld worden. 

Spreekbeurt
Hoe kan de Historische Kring Laren je helpen met jouw spreekbeurt over de geschiedenis van Laren? Voor vragen en ideeën kun je contact met ons opnemen.