Kwartaalbericht 128

Kwartaalbericht 128

Nieuws van de redactie
Het is weer voorjaar als u dit nummer onder ogen krijgt. Wij, als redactie, beschouwen het tweede nummer van het Kwartaalbericht als een oorlogsnummer. Er staan natuurlijk ook andere artikelen in, maar we willen toch extra aandacht schenken aan die periode die onze geschiedenis bepaalt in, voor- en na de tweede wereldoorlog, ongeacht de leeftijd van de lezers of toehoorders. U zult sommige verhalen herkennen uit uw familiegeschiedenis of uit boeken en tijdschriften. Wij vinden het belangrijk om deze periode niet te laten wegglijden in de vergetelheid, omdat de geschiedenis leert dat verdraagzaamheid en acceptatie van de mens zoals hij is niet altijd vanzelfsprekend is. Dit is ook in de recente geschiedenis nog herhaaldelijk gebleken. Maar ook onze Larense en Gooische geschiedenis komt qua kunst en cultuur in dit nummer duidelijk naar voren. Dank aan de verschillende personen, die er in dit nummer een artikel aan hebben gewijd. We wensen u met het voorjaarsgevoel ook een fijn leesgevoel toe bij nummer 128.
Gerda Meulenkamp


Oorlogsimkers en suikerbonnen

Op 24 november 2014 bestaat de Vereniging tot bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN) Laren/Blaricum 90 jaar. In de maand…

5 mei 1955

Het was feest, 10 jaar bevrijding. Officieel een feestdag, dus iedereen vrij. Op school werden we getrakteerd, niet zoals met…

Poëziealbum uit de oorlog

In deze nare tijd van bonnen, kan men aan geen poëzieplaatjes kommen. Maar, lieve Mary Mijn wil is groot, mijn…

Broederschap – Deel 2

Economische crisis of niet, katholiek Laren groeide en bloeide in de dertiger jaren als nooit tevoren. Kroon op het werk…

Hendrik Smit

Op 12 mei wordt op het ‘Hendrik Smitlaantje’ in Blaricum een monument onthult voor mijn oudoom Hendrik Smit. Hij behoorde…