Kwartaalbericht 126

Kwartaalbericht 126

Nieuws van de redactie
Het laatste nummer van 2013 ligt nu voor u. Dat worden fijne Kerstdagen met veel leesplezier, want daar doen we het immer voor.
Om in de toekomst iets meer op de actualiteit rondom onze historie in te kunnen haken, willen we de verschijningsdata van het Kwartaalbericht enigszins gaan aanpassen. Dat kan pas in 2015 gerealiseerd zijn maar dan hebben we het komende jaar nodig om die koers vast aan te sturen. Uiteraard zult u ieder kwartaal een goed gevuld boekje van ons blijven ontvangen. We houden u op de hoogte. 
We verwelkomen Saskia Vos met ingang van dit nummer 126. Zij gaat ons helpen met het corrigeren van de teksten. Daar zijn we heel blij mee. Zo ongemerkt sluipt er af en toe toch een foutje in.
Rest mij u – namens de redactie – ‘’n môôie Kursaove en veur ’t Neiuve Jaor: veel hààl en zege!‘ toe te wensen en alvast een voorspoedig 2014.
Gerda Meulenkamp


Schenkingen 3e kwartaal 2013

5/8 Via Reinier Hilhorst ontvingen wij van mevr. Otker-van den Heuvel een schilderij voorstellende Jetty Maloni, geschilderd door Jan Smit….

Elbertus Bon, de olieman

Er stond een artikel in het septembernummer over Elbert Bon, de olieman. Ik heb hem wel gekend. Het was de…

In memoriam: Jaap Zoon

Op 21 oktober jl. overleed Jaap Zoon. Bij de uitvaartplechtigheid in de Sint Jansbasiliek, acht dagen later, waren onder de…

Burgerlijke stand en naamrecht

Op 30 oktober 2013 hield Wim Zondag, oud hoofd burgerzaken van de gemeente Baarn, een voordracht over de burgerlijke stand…

Dialect Digitaal

Sinds begin september is de CD ‘effe tussedeur’ – met 28 door Nic Vos in Larens dialect ingesproken verhalen van…

Mijn oude buurt: het Oosterend

In 1896 besloot Jan Snelder, oudste zoon van een kinderrijke boerenfamilie in de Achterhoek, niet het bedrijf van zijn voorouders…

De Larense Steenhouwerij

Omdat Laren in hoog tempo haar ambachtelijke bedrijven aan het verliezen is, vindt de redactie het erg belangrijk om aan…

Kunst uit het dorp van Mauve

Suze Robertson 1855–1922

Geboren als negende kind in een arm gezin maakte Suze Robertson niet zo’n gunstige start. Temeer omdat haar moeder stierf,…