Benoeming archivaris Historische Kring Laren

Benoeming archivaris Historische Kring Laren

In de vacature archivaris Historische Kring Laren die ontstaan is door het veel te vroege overlijden van Philip Dorant –die slechts ruim één jaar onze archivaris mocht zijn- is in eerste instantie ad interim voorzien door Yvonne Majoor. Dit tot grote tevredenheid. Het bestuur heeft dan ook met ingang van september unaniem besloten Yvonne te benoemen tot archivaris samen met Rob Ramselaar.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 126 [2013-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Antoinetty van den Brink, voorzitter

Zij nemen als duo-archivaris de taken van archivaris op zich, met dien verstande dat Rob in deze samenwerking de automatiseringsaspecten zal behartigen. Yvonne is het eerste aanspreekpunt. Aangezien beiden al langere tijd (Rob) en al een heel lange tijd (Yvonne) archiefmedewerkers zijn, hebben we het volste vertrouwen in dit duo. Yvonne kent u ongetwijfeld van de site larensevoorouders.nl. Wij danken Yvonne en Rob voor hun bereidheid de taken van archivaris samen te vervullen en wensen hen veel succes in hun duo-functie. Inmiddels zijn ze zeer voortvarend van start gegaan en hebben hun tanden gezet in de klus om vóór het eind van het jaar zoveel mogelijk gedigitaliseerd te hebben, de boeken een nieuwe plek te hebben geven en het systeem wat aan te passen. Zij hebben inmiddels ook versterking gekregen in de persoon van Gerard Morsink. Hij zal met name Rob bijstaan in het hele digitaliseringsproject. We wensen hen veel succes en werkplezier!