Schenkingen 3e kwartaal 2013

Schenkingen 3e kwartaal 2013

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 126 [2013-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

5/8 Via Reinier Hilhorst ontvingen wij van mevr. Otker-van den Heuvel een schilderij voorstellende Jetty Maloni, geschilderd door Jan Smit.

6/8 Ontvingen we via Gerda Meulenkamp-de Wit van mevr. Nelie Meulenkamp – v.d. Brink: 1 exemplaar “De Engelbewaarder” uit 1933.

9/8 Schonk de heer P. v.d. Berg te Blaricum ons een DVD met beelden van de terugkeer van 1945/1946.

9/9 Schonk de heer Harry van der Duin ons het boek “Gooische Schilders”. 

14/9 Schonk mevr. Winkelaar-Hendriks ons 1 exemplaar “Weg en Werk” maandbode van de Ned. Herv. Kerk van 15 juli 1933.

14/9 Schonk de heer Th. Schraay ons een tekening van Toon de Jong voorstellende de St. Jansbasiliek in 1948.

5/10 Schonk de heer E. Majoor ons een tekening van een muziektent.

9/10 Schonk mevr. Nelie Meulenkamp – v.d. Brink te Delft ons 1 oude ansichtkaart en 3 oude foto’s van Laarders.

12/10 Schonk Harry Ligter ons een foto van het huis Zevenend 14.

12/10 Schonk mevr. Joke Puijk te Amsterdam ons een foto met een artikel van Lambertus Puijk.

15/10 Schonk Singer ons het boek “Villa De Wilde Zwanen”.

20/10 Schonk Thijmen v.d. Zwaan ons een vaandel van de Carnavalsvereniging “De Geitenbreiers”, gemaakt door Rita Schaapherder.

25/10 Kregen we een schenking via Joseph Majoor uit de nalatenschap van Cees Calis van ’t Krommepad zijnde een doos met boeken over Laren en een doos mappen met genealogie van de familie Calis.

Allen danken wij hartelijk voor hun schenking aan de Historische Kring Laren!

Heeft u digitale foto’s die u met ons wilt delen, dan kunt u die per e-mail rechtstreeks sturen.