Bestuur

Bestuur

Historische Kring Laren

Mariëlle Bax

Voorzitter

Teun Koetsier

Secretaris

Nico Willard

Penningmeester

Juan van Eck

Bestuurslid / Archivaris

Wim Keizer

Bestuurslid / Communicatie

Hans Schaapherder

Bestuurslid / Website

Thijmen van der Zwaan

Bestuurslid / Tentoonstellingen