Kwartaalbericht 084

Kwartaalbericht 084

Een overzicht van alle in Kwartaalbericht 084 [2003-2] gepubliceerde artikelen.

Foto: Het Lumièretheater na de brand van 6 november 1968. Het theater was gevestigd in het voormalige gebouw van de Werkliedenvereniging (zie HKL 83).

Nieuws van de redactie
Dit speciale nummer van het Kwartaalbericht van de Historische Kring Laren staat bijna helemaal in het teken van de Larense vrijwillige brandweer. Zij vieren dit jaar het 75-jarig bestaan en wij willen als bestuur en redactie alle leden van de vereniging van harte feliciteren met dit jubileum en wensen, dat dit jaar een uniek en bijzonder jaar voor hen wordt! Dit themanummer verschijnt in een extra grote oplage en is door de leden van de brandweer huis aan huis in Laren verspreid.

In het hart van dit nummer vindt u een aanmeldingsbon. Bent u nog geen donateur van de Historische Kring Laren? Meldt u dan nu aan! Voor een klein bedrag per jaar bent ook u betrokken bij het behoud van de cultuurhistorie en geschiedenis van ons eigen dorp.

Nog even dit…
Op het vorige Kwartaalbericht, nummer 83, kregen wij enkele reacties op het artikel over de R.K.Werkliedenvereniging St. Joseph. Mevrouw Ank Meulenkamp-v.d.Brink meldde, dat na de brand in 1968, de familie onderdak vond bij hen op de Lingenskamp te Laren.

De heer Majoor, nu woonachtig in Eemnes vertelde, dat hij in de vijftiger jaren lid was van de Stad en Lande en ook van de BOOK (bestaat nog) in Blaricum. Er werden concerten gegeven voor scholieren en ook andere concerten in het gebouw van de Werkliedenvereniging, georganiseerd door de Blaricumse Kunstkring voor Allen.


Voorwoord Kwartaalbericht 84

Dit boekwerkje bevat een overzicht van 75 jaar brandweergeschiedenis in Laren. Het is een boeiend verslag geworden van een vrijwilligersorganisatie…

Dorpsnieuws

In het weekend van 17 en 18 mei werd het 25-jarig priesterfeest van pastoor Jan Vriend op feestelijke wijze gevierd….

Boeken nieuws

Kunsthistorica Carole Denniger stelde een boek samen over de Larense kunstenaars. ‘Schilders van Laren’ is de titel van wat wel…

De Larense akkers in 2003

Inmiddels zijn alle voorbereidende landbouwactiviteiten op de eng-restanten weer achter de rug. Door boer Willem Bon is mest opgebracht, geploegd,…

Oproep

Onlangs is mijn broer in het bezit gekomen van dit portret. Het betreft een schilderij van Johannes (John) Ruys. Deze…

75 Jaar brandweer

Op 24 mei 1928 werd tijdens de gemeenteraadsvergadering onder leiding van burgemeester Van Nispen de Verordening op de Brandweer in…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 84 [2003-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.