Oproep

Oproep

Onlangs is mijn broer in het bezit gekomen van dit portret. Het betreft een schilderij van Johannes (John) Ruys. Deze in Amsterdam geboren schilder werkte en woonde van 1920 tot 1923 in Laren. Waarschijnlijk is het werk rond die tijd gemaakt en zou een Laarder geportretteerd kunnen zijn.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 84 [2003-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Mogelijk weet iemand onder de lezers iets van het doek of van de dame. Ik kijk uit naar uw reactie: Siet Visser, Velthuijsenlaan 21, 1251 KK Laren. Tel: (035)5313983 of e-mail: visser@docvis.nl

Voor de biografie over zijn grootvader is Edwin Venema naarstig op zoek naar informatie over diens betrekking bij de firma Boelsma aan de Veldweg. Zijn grootvader, Herman Blom, was timmerman bij deze firma waar hij ongeveer 17 jaar heeft gewerkt tot medio de jaren dertig van de vorige eeuw. Mogelijk zijn er onder de leden van de Historische Kring leden die hem aan informatie kunnen helpen bijvoorbeeld foto’s, verhalen of wat dan ook. Uw reacties graag aan Bep de Boer, die alle verhalen, foto’s enzovoort aan Edwin Venema zal doorsturen. Tel: 035-5315732