Kwartaalbericht 105

Kwartaalbericht 105

Een overzicht van alle in Kwartaalbericht 105 [2008-3] gepubliceerde artikelen.

Nummer 105 ligt voor u, mede verzorgd door ons nieuwe redactielid Hans Schaapherder. Een geboren Laarder die sinds een aantal jaren weer woonachtig is in zijn geboorteplaats. In het blad treft u onder andere het verslag aan van de reünie van de oud-bewoners van de Cornelis Bakkerlaan, een verhaal over de geschonken ramen van de dames Bus, en ook David Schulman. vertelt… Verschillende verhalen dus, net zo verschillend als de huidige inwoners van Laren! We hebben ook weer een oproep binnen gekregen met het verzoek om gegevens over de sigarenfabriek van Johan Willem Jansen. Blijft u vooral die oproepen doen. De redactie meent, dat dit een waardevol onderdeel is van het kring blad. Gemaakt door en voor u, Laarders en oud-Laarders, oud en nieuwkomers! Veel herkenning en plezier bij het lezen van dit nummer! De redactie


Voorwoord

Op 4 augustus bereikte ons het bericht van het overlijden van de heer Klaas Kool. Klaas stond mede aan de…

Schenkingen 3e kwartaal 2008

Van mevr. De Rijk kregen we documentatie van de Vereniging beeldende kunstenaars uit de 2e wereldoorlog. 2 borden met kop…

“Kom je buiten spelen?”

Vroeg Ankie van de Veer en haar buur(t)genootjes Corrie Goes, Willy Wikkerman en Ria Rijswijk aan hun vroegere straatgenootjes. 27…

De ramen van de dames Bus

Diverse Oud-Laarders zullen bekend zijn met de “Dames Bus”. De Dames Bus woonden in het pand met de flamboyante naam…

De torens van de Basiliek

Als jonge jongen oefenden de twee hoge torens van de basiliek een bijzondere aantrekkingskracht op mij uit. Wat zou het…

Weet u dit misschien?

Laat ik mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Hennie Jansen en ben een verwoed genealoog. Hennie ]ansen In mijn…

De Boekweitskorrel toen…

Ik zal U een beetje helpen met de plaatsbepaling op het prachtige schilderij van David Schulman. Ernst H.J. Wortel U…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 105 [2008-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.