Voorwoord

Voorwoord

Op 4 augustus bereikte ons het bericht van het overlijden van de heer Klaas Kool. Klaas stond mede aan de basis van de Stichting Historische Kring Laren.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 105 [2008-3]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Karel Loeff

Vanaf de oprichting in 1981 tot zijn aftreden eind 1995 was hij voorzitter van de Larense Historische Kring. Dat begon in een periode waarin belangrijke gebouwen in Laren werden gesloopt, zoals hotel Hamdorff, tapijtfabrieken en verschillende historische boerderijen. Mede op initiatief van de Stichting Tussen Vecht en Eem, waar Klaas ook actief bij betrokken was, werd in Laren een eerste bijeenkomst gehouden met historisch belangstellenden. Klaas Kool werd gekozen tot voorzitter en ondertekende de oprichtingsakte van de Historische Kring.

Onder zijn leiding werden de eerste activiteiten georganiseerd, zag het Kwartaalbericht het levenslicht en werd gezocht naar een eigen onderkomen om een collectie te kunnen opbouwen en te veilig stellen. Ook het trammonument aan de Burgemeester Van Nispenstraat werd in de periode van het voorzitterschap van Klaas gerealiseerd. In 1995 droeg Klaas het voorzitterschap over aan Karel Loeff.

Na zijn aftreden als bestuurslid bleef hij de Historische Kring nog met belangstelling volgen. Ondanks zijn wat achteruit gaande gezondheid bleef hij trouw de dagen bezoeken waarop de Historische Kring aanwezig was, zoals bij: Tussen Vecht en Eem, de oogstfeesten van de Stichting Oude Landbouwgewassen en de markt op Koninginnedag.

Het bestuur van de Historische Kring denkt met een goede herinnering aan Klaas terug en wenst zijn familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies.