Karel Loeff

B024: Heilig Ongeduld

(Larense episoden) en Oud-Laren – afl. 1 nov. 1935 (De St. Jan’s Processie) Heruitgave van een hoofdstuk (Larense episoden uit ‘Heilig Ongeduld’ van Wally Moes en 1e aflevering van Oud-Laren ter gelegenheid van de opening van de geheel vernieuwde Larense boekhandel aan de Naarderstraat in 2002. Met een voorwoord van Karel Loeff, voorzitter Historische Kring…
Lees verder

B036: Getuigenis op straat

De Larense Sint Janstraditie Hét standaardwerk over de Sint-Jansprocessie , de geschiedenis en vele andere facetten van deze Larense bedetocht worden belicht door deskundigen/wetenschappers m.n. aandacht voor kunst en cultuur rondom de processie. Ook interviews met diverse betrokken personen uit Laren. Het boek bevat veel fraaie kleurenfoto’s. Leo Janssen, Karel Loeff (red.) Artikelnummer: B036

B010: De Lindenhoeve

Een Larense boerderij met historie Korte geschiedenis en beschrijving van de boerderij De Lindenhoeve, gebouwd omstreeks 1800, zowel exterieur en interieur geïllustreerd met tekeningen en foto’s. Ook foto’s en beschrijving van de directe (vroegere) omgeving van de boerderij aan de Burg. van Nispen van Sevenaerstraat 27-29 (molen, villa de Viersprong, Gooise stoomtram). Het boekje sluit…
Lees verder

40 jaar Historische Kring Laren

Twee oud-voorzitters en de eerste secretaris beschrijven de veertigjarige historie van de Historische Kring Laren. De tijdlijn is ook zichtbaar in de ontwikkeling van het Kwartaalbericht.

Rosa Spier huis is verhuisd na 50  jaar op de Esseboom

Afgelopen oktober vierde het Rosa Spier Huis (RSH) zijn vijftigjarig jubileum. Ruim een maand later, eind november, verhuisde het bijzondere wooncentrum voor oudere kunstenaars naar het nieuwe onderkomen op de Hector Treublaan, achter de Stichtse Hof. Vandaar dat dit artikel grotendeels in de verleden tijd is geschreven. Natuurlijk niet vreemd in een historisch tijdschrift.

Open Monumenten Dag: lezing over kermis en een huifkartocht

Wat is bij uitstek een ‘plek van plezier’? Die vraag heeft de Historische Kring Laren (HKL) beantwoord door op Open Monumentendag, zaterdag 14 september 2019, om 12.00 uur een lezing in zijn centrum de Lindenhoeve te organiseren over de Laarder kermis.

Broederschap – Deel 2

Economische crisis of niet, katholiek Laren groeide en bloeide in de dertiger jaren als nooit tevoren. Kroon op het werk was in 1937 de verheffing tot “Basilica Minor” door de paus van die nieuwe grootse kerk aan de Brink. Voor de Sint Jansprocessie weer twee attributen behorend bij de nieuw verworven status om mee te…
Lees verder

Broederschap

Zonder wonder, zo’n wonderbaarlijke geschiedenis, die door het toedichten van wonderen nooit zo verwonderlijk had kunnen worden. Dat lijkt in een zin het verhaal van de Sint Jans devotie in Laren. Een verhaal dat begonnen moet zijn in de dertiende eeuw op een plek die sinds mensenheugenis als speciaal zo niet heilig werd beschouwd. En…
Lees verder

De dood van een erfgooier

Vrijdag 26 oktober jl werd de verhalenbundel “De dood van een erfgooier” gepresenteerd in het gebouw van de Historische kring Blaricum.

‘Processie in de velden’

‘…en de processie trok over de landweg tussen de lichtende korenvelden. Even er boven uit kwam het fijne wit van de kanten mutsen der boerinnen en de ontblote hoofden der mannen waar hier en daar een kale kruin een lichter vlekje maakte. De kleurige, rijk met goud en poppen geborduurde satijnen vaandels hingen slap schuin…
Lees verder

Dertig jaar Stichting Historische Kring Laren

Als oud-voorzitter van de Stichting Historische Kring Laren is het een genoegen om terug te blikken op de geschiedenis van een club, die mij nog steeds zeer dierbaar is. Dit artikel is een bewerking van een eerder door mij geschreven artikel, gepubliceerd in het tijdschrift van de stichting Tussen Vecht en Eem.

Voorwoord

Na twaalf jaar is voor mij het moment gekomen om de voorzittershamer over te dragen aan een opvolger. Ik was, toen ik ging nazoeken wanneer ik was aangetreden, er zelf verbaasd over dat ik zo’n lange periode de kring heb mogen leiden. Uw reacties waren soms verbaasd, waarom ik wegga. Ik blijf in Laren, hou…
Lees verder

Afscheid voorzitter Karel Loeff

Onze voorzitter, Karel Loeff, heeft besloten met ingang van 1 januari a.s. terug te treden als voorzitter van Stichting Historische Kring Laren.

In gesprek met Karel Loeff

Zoals u in het voorwoord van de voorzitter heeft kunnen lezen, gaat Karel Loeff ons verlaten. Met hem had ik een gezellige babbel bij hem thuis. Hij vertelde dat hij in september 1994 was afgestudeerd als kunsthistoricus. In 1995 werd hij bestuurslid van de Historische kring Laren en op 1 januari 1996 trad hij aan…
Lees verder