Voorwoord

Voorwoord

Na twaalf jaar is voor mij het moment gekomen om de voorzittershamer over te dragen aan een opvolger. Ik was, toen ik ging nazoeken wanneer ik was aangetreden, er zelf verbaasd over dat ik zo’n lange periode de kring heb mogen leiden. Uw reacties waren soms verbaasd, waarom ik wegga. Ik blijf in Laren, hou nog steeds van de Larense historie, maar het is gewoon erg druk om naast een werkend bestaan een kring met steeds meer activiteiten te blijven leiden. Ik ga niet weg uit Laren, ik blijf geïnteresseerd en bezig met geschiedenis, architectuur, en mijn dorp. 

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 106 [2008-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.

Karel Loeff, Voorzitter

Ik denk dat het goed is dat ik na twaalf jaar de fakkel overdraag aan een opvolger. Want ook voor een Historische Kring is het soms tijd voor verandering. Voor iemand met nieuwe ideeën, maar met begrip voor de doelstelling, de kracht en de waarden die de Historische Kring vertegenwoordigt. Voor iemand die de Kring extra slagkracht kan geven en nieuwe projecten kan opstarten. Er gebeurt heel veel, maar het werk van de Kring houdt nooit op! Hierbij wil ik u bedanken als donateur voor uw steun en belangstelling. U alleen maakt ons werk immers mogelijk, aangezien we geen subsidie krijgen! Met een nieuwe website, het on-line belarchief, de prachtige Lindenhoeve en een leuke club vrijwilligers is de hoofddoelstelling van de Kring gerealiseerd, zou je kunnen zeggen. Maar er is nog genoeg te doen in de toekomst. Daarbij kan je denken aan collectievorming, verdere digitalisering, nieuwe invalshoeken voor tentoonstellingen en de noodzakelijke uitbreiding van het donateursbestand. Ik geef met vertrouwen de fakkel over aan mijn opvolger, en bedank u allen voor uw samenwerking, vriendschap en liefde voor Laren.