Kwartaalbericht 104

Kwartaalbericht 104

Een overzicht van alle in Kwartaalbericht 104 [2008-2] gepubliceerde artikelen.

Nieuws van de redactie
Er zijn de laatste tijd een aantal oproepen geweest. Twee ervan (etsen en Stolsz) worden in dit nummer behandeld. De redactie van het kring blad wil ook dat u met uw vragen komt, mits het betrekking heeft op Laren en anderen daar ook van kunnen genieten als de redactie het antwoord weet. U kunt ook altijd uw verhalen over vroeger naar ons toe sturen. Juist de verhalen en de foto’s van particulieren zijn vaak een bron van informatie! We hopen dat u dit nummer weer met plezier leest. Wij hadden dat wel, in ieder geval tijdens het samenstellen daarvan!
De redactie


Voorwoord

Dit zomernummer staat deels in het teken van feest. Behalve een artikel over de Larense zomerkermis besteden we ook aandacht…

Schenkingen 1e en 2e kwartaal 2008

Van mevr. Christenhuis-Calis kregen we 2 kerkboeken en een stapeltje bidprentjes (14) van overleden Laarders. De heer G. Jaspers schonk…

Oproep etsen van boerderij

In het boek “Op laren an!”, uitgave 1979, waarin het levensverhaal staat van onze Larense schilder-tekenaar Toon de Jong, staan…

Oproep foto ‘Stolsz’

Zoals u misschien nog weet heb ik een aantal weken geleden gevraagd of u iets meer te weten kon komen…

Koninginnedag 1898 in Laren

De troonsbestijging van H.M. Koningin Wilhelmina 110 jaar geleden op 30 en 31 Augustus 1898 is in Laren bepaald niet…

De H. Kindsheid

De dag van de H. Kindsheid ging in Laren niet geheel ongemerkt voorbij. Weinig mensen zullen zich herinneren waar die…

Dorpsnieuws

Catherine (Katrien) Zaal (83) hield uitverkoop in haar klompenwinkel aan de Kerklaan. Na vele jaren is ze er nu mee…

De St. Jansharmonie

De St. Jansharmonie (voorheen opgericht als fanfare St.Vitus in 1922 door kapelaan C. Uiterwaal) met als muzikale begeleider en verantwoordelijk…

De Larense zomerkermis

Van 5 tot en met 10 juli 2008 vindt de tweede editie plaats van de vernieuwde Larense zomerkermis. Na een…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 104 [2008-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.