Ereleden en erepenning

De Historische Kring Laren kan bij bijzondere gelegenheden vrijwilligers (inclusief bestuursleden) tot ereleden benoemen.

Ereleden

De HKL kent vier ereleden, t.w. Bart Krijnen (postuum), Emke Raassen, Bep De Boer en Yvonne Majoor.

Bart Krijnen

Erelid

Emke Raassen

Erelid

Bep (G.L.) De Boer

Erelid

Yvonne Majoor

Erelid

Erepenning

Ook kan een erepenning worden toegekend. Deze is in 2011 in het leven geroepen door toenmalig HKL-voorzitter Antoinetty van den Brink, om mensen in het zonnetje te zetten die geen bestuurslid of vrijwilliger van de HKL zijn, maar zich wel zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de HKL.
De erepenning is in het verleden toegekend aan Antoon Bruggeling, Nic Vos, Ernst Wortel (overleden in 2017), Wiet de Boer en Leo Janssen.

Antoon Bruggeling

Erepenning

Nic Vos

Erepenning

Ernst Wortel

Erepenning

Wiet de Boer

Erepenning

Leo Janssen

Erepenning