Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

 1. Organisatie
  Het bestuur vergaderde in 2016 elf maal. In het voorjaar mochten we Bas Holshuijsen welkom heten als nieuw bestuurslid. Zowel John de Mulder (algemeen lid) als Antoinetty van den Brink (voorzitter) hadden aangegeven dat zij aan het eind van het kalenderjaar hun plaats zouden willen afstaan aan een ander. Met Bas erbij waren we het grootste deel van het jaar met acht bestuursleden. Het zorgde er ook voor dat de gemiddelde leeftijd van het bestuur aanzienlijk naar beneden kon worden bijgesteld.

  Nog steeds mogen we voor een groot aantal kleine en grote zaken een beroep doen op onze zeventig vrijwilligers. Naast iemand die klusjes opknapt, de tuin verzorgt, de bezorgers van het Kwartaalbericht, de redacteuren daarvan en de vormgever, de archivarissen en hun medewerkers en de ledenadministrateur zijn het op zaterdag de gastvrouwen en –heren die het gezicht van HKL mede bepalen. Zij allen dragen het motto van de HKL uit: de Historische Kring Laren bestudeert en etaleert de geschiedenis van Laren! Op 17 december werden de vrijwilligers door het bestuur bedankt met een hapje en drankje en een kleine attentie.
  Bij die gelegenheid namen ook John de Mulder en Antoinetty van den Brink afscheid. Bas Holshuijsen nam de voorzittershamer met veel verve over. Het bestuur was unaniem over zijn benoeming.

  Het schaap-met-de-vijf-poten beeldje en de erepenning
  Ereleden: Bart Krijnen, Emke Raassen-Kruimel, Bep De Boer (aan hen is het bronzen beeldje van kunstenares Marja Thole uitgereikt)Erepenning: Antoon Bruggeling en Nic Vos.

  Op 31 december had de HKL 850 leden.

  De gemeente – eigenaar van de Lindenhoeve – rekent de Historische Kring een ‘maatschappelijke’ huurprijs voor het gedeelte dat zij gebruiken. Tevens ontvangt de HKL een financiële bijdrage voor (het organiseren van) de Open Monumentendag.
 2. Historisch Centrum de Lindenhoeve
  Eenmaal per jaar inspecteert de gemeente –zoals boven reeds vermeld, eigenaar van het pand- de boerderij. En laat indien nodig, de werkzaamheden uitvoeren.
  Van de vaste vrijwilliger voor de tuin moesten we dit jaar helaas afscheid nemen ivm gezondheidsklachten. Het nieuwe bestuurslid vulde deze lege plek direct op en verzorgt nu met zijn moeder Heleen Holshuijsen de tuin.

  Iedere woensdag zijn de archivarissen en archiefmedewerkers aanwezig. Op de woensdagen zijn alle stoelen in de archiefruimte gevuld en wordt er hard gewerkt. Vragen die via email of website worden gesteld, worden door Yvonne Majoor (ook over genealogie) en/of Rob Ramselaar beantwoord.
 3. Activiteiten
  Vlak voor de dodenherdenking op 4 mei, kwam het boek ‘Schieten op de Maan’ uit van ‘onze’ Teun Koetsier (secretaris) en burgemeester Elbert Roest. Het is een groot succes. Het was niet geïnitieerd door de HKL maar heeft voor de Kring wel een positieve uitstraling. In het voorjaar nam een aantal bestuursleden het graf van oudburgemeester Van Nispen onder handen. Veelvuldig genoemd in bovenstaand boek (de burgemeester, niet het graf ;-). Op deze wijze heeft ook de HKL een eerbetoon aan deze belangrijke historische figuur voor Laren gebracht.

  We hebben na een paar jaar onderzoek gedaan te hebben naar de mogelijkheid om de muurschildering bij de voormalige Openbare Leeszaal en Bibliotheek aan de Torenlaan te herstellen, de gedachte daaraan helaas moeten laten varen. Het is ondoenlijk om zonder ontwerptekeningen aan een restauratie te beginnen. Los nog van het enorme bedrag dat hiermee gemoeid zou zijn.

  Vanaf januari 2016 gingen wij met de tentoonstelling digitaal. Dat betekende dat op de website artikelen verschenen over één onderwerp: zorg in Laren, van geboorte tot verpleeghuis. Deze artikelen verschenen – in iets gewijzigde vorm – ook in het Kwartaalbericht. Er werd begonnen bij geboorte, er verscheen een artikel over tehuizen en ten slotte veel aandacht voor de apotheek. (Annemarie Hessing-Armbrust –bestuurslid- schreef een boekje over 100-jaar Gooise Apotheek). Totaal aantal bezoekers Lindenhoeve 751 (inclusief de boekpresentatie Snoeij, Snoeij & Snoeij en de bestuursvergadering Kunst in Laren). Het bezoekersaantal is sterk beïnvloed doordat in het verslagjaar fysieke tentoonstellingen over een thema hebben ontbroken. Dat geldt dus ook voor de openingsdagen daarvan die meestal drukbezocht werden.

  De HKL was op het oogstfeest van de S.O.L.L. present met een mooie kraam. Ook werden er actief leden geworven (hoewel veel belangstellenden bij dit oogstfeest al donateur zíjn!). Ook op de INmarkt Laren (11 september) was de HKL aanwezig met een stand. Open Monumentendag op zaterdag 10 september had als thema: Iconen & symbolen.

  De Gooische School vroeg assistentie bij hun thema: wonderen. Bij uitwerking bleek het meer te gaan om iconen. De voorzitter verleende haar medewerking, evenals Marcel Hilhorst van de poffertjeskraam. Het is goed als de HKL bij projecten van de jeugd wordt betrokken.

  Het Kwartaalbericht onderging een metamorfose: het kwam vanaf het eerste nummer in 2016 geheel in kleur uit. De cover werd aangepast aan thema’s die in het nummer aan bod kwamen. Ook is er overgegaan op het digitaal printen. Hulde voor de redactie om zo’n omslag (letterlijk en figuurlijk) handen en voeten te geven. Informatie werd verstrekt via de website en persberichten.

AvdB/Laren

Een aantal bestuursleden nam het graf van oudburgemeester Van Nispen van Sevenaer onder handen