Klederdracht

Klederdracht

In de negentiende eeuw was voor veel mensen in Nederland de wereld niet veel groter dan de eigen dorpsgemeenschap. Elk dorp was een klein circuit van mensen met eigen gebruiken en codes. Zo ontwikkelde zich per plaats ook een klederdracht.

Deze onderscheidde zich van nabijgelegen dorpen. Tussen Eem en Vecht komen, met varianten, toch overeenkomstige drachten voor. We spreken hier van streekdracht. Toch zijn er grote lokale en regionale verschillen. De streekdrachten van Huizen en Bunschoten zijn bijvoorbeeld wezenlijk anders dan wat in Laren werd gedragen.

Vooral de Larense vrouwenkostuums hebben heel eigen kenmerken. Het mannenkostuum is vaak eenvoudiger. Het vrouwenkostuum met de vierkante muts is tussen Eem en Vecht de oudst bekende streekdracht. Het is een variant van de Hollandse hul, maar komt in deze vorm in heel Nederland verder niet voor. De vierkante muts heeft maar een klein verspreidingsgebied. Alleen in Hoogland, Soest, Baarn, Eemnes, Laren en Blaricum kwam de dracht met deze muts voor.

Het kostuum met de staartkap komt in Eem- en Gooiland later in zwang dan de vierkante muts. De staartkap komt op rond 1875 en onderscheidt zich van de West-Friese kap. Hij heeft een veel langere staart (circa 13 cm) die uitloopt in een bredere strook aan de voorkant (circa 10 cm). Omslagdoeken, rokken en schorten hadden bij de Larense dracht specifieke kenmerken. Bij de streekdracht werden op hoogtijdagen ook fraaie sieraden gedragen. In Laren kende men gouden sieraden als een kruis met corpus, voorhoofdsnaalden en het zilveren oorijzer.

Na 1900 kwamen nieuwe invloeden, waardoor de confectiekleding de markt veroverde. Deze kleding was vaak goedkoper dan wat door de huisnaaister of kleermaker afgeleverd werd. Na de Tweede Wereldoorlog was het snel afgelopen met de streekdracht. Slechts een enkeling bleef een leven lang deze traditie trouw.


Schenkingen 4e kwartaal 2019

5/10: Mw. Antoinetty v.d.Brink schonk ons het boek “Het bouwen van landhuizen” van architect Jan Rebel. 5/10: Dhr. J. de…

Dialect Digitaal

Sinds begin september is de CD ‘effe tussedeur’ – met 28 door Nic Vos in Larens dialect ingesproken verhalen van…

Schenkingen 1e kwartaal 2013

16/2 Van Ria Teeuwen-Carpentier en Ben Telleman ontvingen wij een draaiboek (3x) TV-programma RKK Eucharistieviering St. Jansbasiliek 10-02-2013. 16/2 Jan…

Schenkingen 4e kwartaal 2012

11/9 Van de heer Elias uit Amersfoort ontvingen wij 20 ingebonden delen ‘Tussen Vecht en Eem’ (1970-2010) en 21 ingebonden…

Een bijzondere muts

Op bijgaande foto ziet u een vrouw uit Laren. Wie is zij? In Laren zijn vroeger een aantal soorten klederdracht…

Groeten uit Laren

Laren 26 augustus 1912 Beste vrienden, Zoals je ziet zijn wij hier nog en zal het ons aangenaam zijn je…