Schenkingen 4e kwartaal 2012

Schenkingen 4e kwartaal 2012

11/9 Van de heer Elias uit Amersfoort ontvingen wij 20 ingebonden delen ‘Tussen Vecht en Eem’ (1970-2010) en 21 ingebonden delen ‘Historisch Tijdschrift Holland’ (1970-2010).

12/9 Mevrouw N. Thunnisen-ter Weijde uit Nieuwegein schonk ons het boekje ‘Wandelingen in het Gooi en omstreken (1925)’.

18/9 Tien jaar geleden maakte Vincent Hilhorst zijn unieke pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Om dat te vieren werd op de ledenavond de documentaire ‘De Legendarische Vincent Hilhorst’ vertoond. Na de toespraken heeft Vincent Hilhorst ons zijn complete archief geschonken, waaronder zijn originele dag- en sponsorboek.

22/9 Karel Loeff schonk ons ruim 120 foto’s van de Kermis Laren 2012.

22/9 Van Jan Adriaan Majoor uit Tienhoven ontvingen wij een schilderij van de boerderij van weduwe Bus aan de Zijtak 15, geschilderd door ‘Jean’ in 1990.

29/9 De heer Wiggers uit Eemnes schonk ons een naamplaatje ‘Hakblokken­fabriek Fa. L. van Dijk’ en een aantal gasmuntjes.

29/9 Van de heer H. Vos ontvingen wij een tweetal worteldoeken.

09/10 Marijke de Kleijn-de Vrankrijker uit Voorschoten schonk ons een collectie bid- en heiligenprentjes.

20/10 Mevrouw Schuijlenburg schonk een pop in klederdracht gemaakt door Anna Vos.

20/10 Van Hanneke Meeuwis uit Loosdrecht ontvingen wij een schilderij van het boerderijtje aan de Naarderstraat 38 van de hand van M. Bruyns uit 1952.

3/11 Pieter Vos schonk ons het boekje ‘Godsvruchtige Oefeningen ter eere van den H. Joannes den Dooper’ uit 1903, alsmede een tiental bidprentjes.

10/11 Van de heer G.J. van der Veer uit Hoek van Holland ontvingen wij een deel uit de nalatenschap van pater Venantius de Leeuw (1917-2011), bestaande uit een tiental boeken, diverse krantenknipsels en een grote hoeveelheid documentatie over het Larens dialect.

Allen danken wij hartelijk voor hun schenking aan de Historische Kring Laren!

Heeft u documenten (boeken, foto’s, prentbriefkaarten, bidprentjes, etc.) met een Larense inhoud of voorwerpen met een Larense achtergrond en wilt u deze bewaard zien voor huidige en toekomstige generaties? Elke zaterdagmiddag nemen wij deze graag van u aan in Historisch Centrum Laren ‘De Lindenhoeve’. U kunt ze natuurlijk ook opsturen. Wilt u documenten delen, dan kunnen wij deze voor u op (elke) woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur in het archief scannen. Voor vragen of informatie kunt u een e-mailbericht sturen aan archivaris@historielaren.nl.

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 122 [2012-4]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.