Kwartaalbericht 140

Kwartaalbericht 140

Betrokkenheid & inspiratie

Wat mij in mijn eerste maanden als voorzitter is opgevallen, is de enorme betrokkenheid van onze dorpsgenoten. Dat is zichtbaar…

Schenkingen 1e Kwartaal 2017

Schenkingen t/m februari 7/1: van Remco Wessels: diverse folders sociëteit Boerenhofstede en Stichting Goede Herderkapel. 18/1: van Historische Kring Blaricum:…

Terug naar Bijenstand 1

Zes jaar geleden plaatsten wij een – door Gerda Meulenkamp uit het Amerikaans vertaald – hoofdstuk uit het boek ‘Witness…

‘De slag om de Berg-Stichting’

Tegen zonsondergang werd donderdag 20 april op het Reitsemaplantsoen tegenover de middelbare school Laar & Berg een monument onthuld voor…

Kurt Noppen

Op de Algemene Begraafplaats in Laren ligt het graf van Kurt Noppen. Vaak wandelde ik er langs en vroeg me…

De ‘Knik’ in het kruispunt

Het meest bekende kruispunt in Laren is ongetwijfeld de kruising met de stoplichten bij t’ Bonte Paard. Wellicht op enkele…

Schildersclub ‘De Tien’ (1)

Inleiding: een nieuwe bijdrage aan de Larense kunstgeschiedenis. Tot aan mijn recente onderzoek tot en met maart 2017 was er…

Harmen Vos, ‘de Koddebeier’

De destijds in Laren woonachtige Harmen Vos was een sleutelfiguur in de geschiedenis van de erfgooiers. Door het schieten van…

De Muziektent

Al eeuwenlang wordt er in de open lucht muziek gemaakt. Vanaf de Middeleeuwen waren er rondtrekkende troubadours en groepen lieden…

Effe tussedeur

Zô daer binne we dan weer nae dree maonde. De vacanties binne weer om en alles gaet weer zô’n beetje…

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 140 [2017-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.