Kwartaalbericht 140

Kwartaalbericht 140

Betrokkenheid & inspiratie

Wat mij in mijn eerste maanden als voorzitter is opgevallen, is de enorme betrokkenheid van onze dorpsgenoten. Dat is zichtbaar …

Schenkingen 1e Kwartaal 2017

Schenkingen t/m februari 7/1: van Remco Wessels: diverse folders sociëteit Boerenhofstede en Stichting Goede Herderkapel. 18/1: …

Terug naar Bijenstand 1

Zes jaar geleden plaatsten wij een – door Gerda Meulenkamp uit het Amerikaans vertaald – hoofdstuk uit het boek ‘Witness …

‘De slag om de Berg-Stichting’

Tegen zonsondergang werd donderdag 20 april op het Reitsemaplantsoen tegenover de middelbare school Laar & Berg een monument onthuld voor …

Kurt Noppen

Op de Algemene Begraafplaats in Laren ligt het graf van Kurt Noppen. Vaak wandelde ik er langs en vroeg me …

De ‘Knik’ in het kruispunt

Het meest bekende kruispunt in Laren is ongetwijfeld de kruising met de stoplichten bij t’ Bonte Paard. Wellicht op enkele …

Schildersclub ‘De Tien’ (1)

Inleiding: een nieuwe bijdrage aan de Larense kunstgeschiedenis. Tot aan mijn recente onderzoek tot en met maart 2017 was er …

Harmen Vos, ‘de Koddebeier’

De destijds in Laren woonachtige Harmen Vos was een sleutelfiguur in de geschiedenis van de erfgooiers. Door het schieten van …

De Muziektent

Al eeuwenlang wordt er in de open lucht muziek gemaakt. Vanaf de Middeleeuwen waren er rondtrekkende troubadours en groepen lieden …

Effe tussedeur

Zô daer binne we dan weer nae dree maonde. De vacanties binne weer om en alles gaet weer zô’n beetje …

Dit artikel is afkomstig uit Kwartaalbericht 140 [2017-2]. Leden van de Historische Kring Laren ontvangen het kleurrijke glossy magazine 4 keer per jaar. U kunt hier lid worden. Losse nummers zijn à € 4 per stuk in de Lindenhoeve te koop, zolang de voorraad strekt.