Schenkingen 1e Kwartaal 2017

Schenkingen 1e Kwartaal 2017

Schenkingen t/m februari
7/1: van Remco Wessels: diverse folders sociëteit Boerenhofstede en Stichting Goede Herderkapel.
18/1: van Historische Kring Blaricum: ansichtkaarten, kistje sigarenbandjes de Haas, zeep van Nederlands Studenten Sanatorium Laren.
21/1: van Herm Brunott: blikken uit de Tweede Wereldoorlog met inhoud.
21/7: via dhr. Dessing: map met artikelen over zijn oude buurvrouw (goj).
28/1: van de erven M. Kreytz-Hoelen: pentekeningen, boeken, apothekerspotten en weegschaal.
4/2: van Rineke Ooykaas: zeepbakjes uit het oude Sint Jansziekenhuis.
4/2: van Nic Vos: boek ‘ de mens en zijn kunst’.
16/2: van Frank van Dijk: aquarel Jacky Blokdijk.
16/2: van Mary v.d. Schaal: ets en kalender van Laren.
Allen danken wij hartelijk voor hun schenking aan de Historische Kring Laren!